Trådløs flashoptagelse med radiotransmission

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger stroboskopisk optagelse ved hjælp af den trådløse afsender/-modtagerfunktion med radiotransmission.

Se systemkortet () for det tilbehør, der er påkrævet til trådløs flashoptagelse med radiotransmission.

Forsigtig

  • Når kameraets optagelsesmetode er indstillet til en fuldautomatisk metode eller metode under Program i basiszone, kan betjeningerne i dette kapitel ikke anvendes. Indstil kameraoptagelsesmetoden til Fleksibel AE Program AE Lukkerprioriteret AE Blændeprioriteret AE Manuel eksponering bulb (Bulb) (Program i Kreativ zone).
  • Når du prioriterer trådløs flashoptagelse med radiotransmission, må du ikke betjene afbryderen, åbne dækslet til batteriets opbevaringsenhed osv. Den trådløse tilslutning bliver afsluttet.

Bemærk

  • EL-1, der er monteret på kameraet, kaldes en “afsenderenhed”, mens Speedlite, der styres trådløst, kaldes en “modtagerenhed”.
  • EL-1 tillader fjernudløsning (fjernoptagelse) fra modtagerenheden (). Få flere oplysninger i instruktionsmanualen til den Speedlite, der er udstyret med fjernbetjeningsfunktionen.