Názvy součástí

 1. (1)Odrazná destička (zasunutá)
 2. (2)Širokoúhlá rozptylná destička (zasunutá)
 3. (3)Hlava blesku (světelná jednotka)
 4. (4)Modelovací světlo / pomocné světlo AF
 1. (5)Upevňovací patice
 2. (6)Pojistný kolík upevňovací patice
 3. (7)Kryt prostoru pro baterii
 4. (8)Kontakty
 5. (9)Kryt upevňovací patice

Poznámka

 • Není vybaven konektorem pro dálkové spuštění závěrky (kabel pro spuštění závěrky SR-N3 nelze použít).
 1. (1)PROPOJENÍ Indikátor rádiového přenosu
 2. (2)Panel LCD
 3. (3)PODNABÍDKA Tlačítko podnabídky
 4. (4)SVĚTLO Tlačítko LAMP
 5. (5)Zpět Tlačítko Zpět
 6. (6)Zajišťovací páčka upevňovací patice
 7. (7)Uvolňovací tlačítko
 8. (8)Index úhlu odrazu blesku
 1. (9)Joystick

  Nabídka fotoaparátu Rychlý přístup k nabídce

  REŽIM Režim blesku

  Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování

  Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku

 2. (10)Vypínač napájení

  Zapnuté napájení Zapnuté napájení

  LOCK Blokování tlačítek/voliče (zapnuté napájení)

  Vypnuté napájení Vypnuté napájení

 3. (11)Kontrolka připravenosti blesku / tlačítko testování blesku Indikátor připravenosti blesku / tlačítko testování blesku
 4. (12)Výběrový volič Otočný volič
 5. (13)Adaptér odolný proti prachu a kapkám

Panel LCD

Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL ()

 1. (1)Kompenzace expozice s bleskem Kompenzace expozice s bleskem
 2. (2)ETTL Automatický zábleskový režim E-TTL II / E-TTL

  Uživatelský režim blesku 1 / Uživatelský režim blesku 2 / Uživatelský režim blesku 3 Uživatelský režim blesku*1

 3. (3)Standardní Standardní

  Priorita směrného čísla Priorita směrného čísla

  Rovnoměrné pokrytí Rovnoměrné pokrytí

  Odražený záblesk Odraz nahoru

  Fotografování s bleskem z krátké vzdálenosti Odraz dolů

  Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku) Zvýšení teploty (omezení záblesku blesku)

  Modelovací světlo svítí Modelovací světlo svítí

 4. (4)Synchronizace na první lamelu závěrky Synchronizace na první lamelu (normální fotografování)

  Synchronizace na druhou lamelu Synchronizace na druhou lamelu

  Synchronizace s vysokými rychlostmi Synchronizace s vysokými rychlostmi

 5. (5)Hodnota kompenzace expozice s bleskem
 6. (6)Efektivní dosah blesku/vzdálenost pro fotografování

  Metry Hodnota v metrech

  Stopy Hodnota ve stopách

 1. (7)NABITÍ Indikátor nabíjení

  A Automatické

  M Manuální

 2. (8)Zoom Indikátor zoomu

  Varování pro širokoúhlou rozptylnou destičku a odražený záblesk Varování pro širokoúhlou rozptylnou destičku a odražený záblesk

  Varování překročení rozsahu pokrytí blesku Varování překročení rozsahu pokrytí blesku

 3. (9)Pokrytí blesku (ohnisková vzdálenost)
 4. (10)Indikátor stavu baterie
 5. (11)Bracketing expozice s bleskem Bracketing expozice s bleskem
 6. (12)Sekvence bracketingu expozice s bleskem
 7. (13)Úroveň expozice s bleskem
 8. (14)F Hodnota clony

1: Režim blesku je identifikován podle kontrolky pro aktuální uživatelský režim blesku.

Manuální blesk ()

 1. (1)M Manuální blesk

  Uživatelský režim blesku 1 / Uživatelský režim blesku 2 / Uživatelský režim blesku 3 Uživatelský režim blesku*1

 2. (2)Ručně nastavený výkon blesku
 1. (3)Úroveň manuálního blesku

1: Režim blesku je identifikován podle kontrolky pro aktuální uživatelský režim blesku.

Poznámka

 • Toto jsou pouze příklady zobrazení. Aktuální zobrazení zobrazuje pouze současná nastavení.
 • Panel LCD se podsvětlí v reakci na operace tlačítkem či voličem ().

Stroboskopický blesk ()

 1. (1)MULTI Stroboskopický blesk

  Uživatelský režim blesku 1 / Uživatelský režim blesku 2 / Uživatelský režim blesku 3 Uživatelský režim blesku*1

 2. (2)Frekvence záblesků
 1. (3)Počet záblesků

1: Režim blesku je identifikován podle kontrolky pro aktuální uživatelský režim blesku.

Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem ()

 • Vysílací jednotka

  1. (1)VYSÍLAČ Nakonfigurována jako vysílač

   PODVYSÍLAČ Nakonfigurována jako podvysílač

  2. (2)Bezdrátové s rádiovým přenosem Bezdrátové s rádiovým přenosem
  3. (3)Režim blesku

   Automatický zábleskový režim ETTL E-TTL II / E-TTL

   M Manuální blesk

   MULTI Stroboskopický blesk

   Sk Skupinový záblesk

   Uživatelský režim blesku 1 / Uživatelský režim blesku 2 / Uživatelský režim blesku 3 Uživatelský režim blesku*1

  4. (4)Záblesk blesku vysílače zapnutý Záblesk blesku vysílače zapnutý

   Záblesk blesku vysílače vypnutý Záblesk blesku vysílače vypnutý

  1. (5)Řízení skupinového záblesku
  2. (6)Ch Přenosový kanál

   AUTO Přenosový kanál nastavený automaticky

  3. (7)ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci
  4. (8)NABITÍ Indikátor nabíjení vysílače/přijímače
  5. (9)Kontrolka modelovacího světla Kontrolka modelovacího světla
  6. (10)Přijímač plně nabitý Přijímač plně nabitý
  7. (11)Poměr intenzity záblesků

  1: Režim blesku je identifikován podle kontrolky pro aktuální uživatelský režim blesku.

  1. (1)Přijímač plně nabitý Přijímač plně nabitý
  2. (2)Řízení skupinového záblesku
  3. (3)Indikátor nabíjení vysílače/přijímače
  1. (4)Kontrolka modelovacího světla Kontrolka modelovacího světla
  2. (5)Režim skupinového záblesku*1

  1: Sk Pouze skupinový záblesk

  Poznámka

  • Když jsou vysílače a přijímače ve fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem plně nabité, symbol Indikátor nabíjení 2 se již nezobrazuje.
  • Režimy ETTL, M, Ext.A a VYP jsou k dispozici jako režimy blesku pro skupinový záblesk Sk.
  • Jako indikátor příkazů rozsvícení modelovacího světla Kontrolka modelovacího světla na informacích o řízení skupinového záblesku nemusí nezbytně odpovídat aktuálnímu stavu modelovacích světel přijímače.
 • Přijímací jednotka

  1. (1)Přijímač Přijímač
  2. (2)Ch Přenosový kanál
  3. (3)ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci
  1. (4)TEST Zkušební záblesk

   SPUŠ Dálkové spuštění závěrky

   MODEL Modelovací blesk

  2. (5)PŘIJÍMAČ Nakonfigurován jako přijímač

Rádiový přenos: propojené fotografování ()

 1. (1)PROP. FOTO Propojené fotografování

  Uživatelský režim blesku 1 / Uživatelský režim blesku 2 / Uživatelský režim blesku 3 Uživatelský režim blesku*1

 2. (2)VYSÍLAČ Nakonfigurována jako vysílač

  PŘIJÍMAČ Nakonfigurován jako přijímač

 1. (3)SPUŠ Spuštění závěrky*2

1: Režim blesku je identifikován podle kontrolky pro aktuální uživatelský režim blesku.

2: VYSÍLAČ Pouze při nakonfigurování jako vysílač.

Nabíječka baterií LC-E6 (prodává se samostatně)

Nabíječka pro bateriový zdroj LP-EL.

 1. (1)Slot baterie
 2. (2)Indikátor nabíjení
 1. (3)Zástrčka napájení

Nabíječka baterií LC-E6E (prodává se samostatně)

Nabíječka pro bateriový zdroj LP-EL.

 1. (1) Indikátor nabíjení
 2. (2) Slot pro bateriový zdroj
 1. (3) Napájecí kabel
 2. (4) Konektor napájecího kabelu

Zahrnuté příslušenství

 • Pouzdro Speedlite

  (1) Úložná kapsa pro miniaturní stativ

 • Miniaturní stativ

  (2) Montážní díl

 • Bateriový zdroj LP-EL