Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem

V této kapitole je popsáno fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem s použitím funkce vysílače a přijímače.

Podrobnosti o blescích Speedlite kompatibilních s tímto fotografováním s bezdrátovým bleskem naleznete v doplňkových informacích ().

Upozornění

  • Operace popsané v této kapitole nejsou dostupné, když je fotoaparát v plně automatickém režimu nebo v režimu základní zóny. Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice nebo Bulb (Režim Bulb) (kreativní zóna).
  • Když je důležité udržovat bezdrátové připojení, nemanipulujte s vypínačem napájení ani nehýbejte s díly jako kryt prostoru pro baterii. Bezdrátové připojení se ukončí.

Poznámka

  • EL-5 připojený k fotoaparátu je označován jako „vysílač“ a další bezdrátově ovládané blesky Speedlite jsou označovány jako „přijímače“.
  • Blesk EL-5 též podporuje dálkové spuštění závěrky (dálkové fotografování) z přijímače (). Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite, který je vybaven funkcí dálkového spuštění závěrky.