Zapnutí napájení

 1. Otočte vypínač napájení do polohy Zapnuté napájení.

  • Zahájí se nabíjení blesku.
  • Během nabíjení se na panelu LCD.zobrazí NABITÍ. Po nabití blesku se již nezobrazuje a blesk Speedlite vydává tóny.
 2. Zkontrolujte, zda je nabíjení blesku dokončeno.

  • Indikátor připravenosti blesku se mění takto: nesvítíčervený (bliká) (připraven pro funkci Rychlý blesk) → červený (svítí) (plně nabitý).
  • Chcete-li emitovat zkušební záblesk, stiskněte tlačítko zkušebního záblesku (indikátor připravenosti blesku, (1)).

Upozornění

 • Emitování zkušebního záblesku blesku není dostupné, je-li aktivní časovač měření fotoaparátu.

Poznámka

 • Nastavení blesku zůstanou zachována i po vypnutí napájení.
 • Vydávání tónů po nabití blesku lze zakázat ve funkci P.Fn-05.

Rychlý blesk

Funkce Rychlý blesk umožňuje fotografování s bleskem, i když indikátor připravenosti blesku stále bliká červeně (před úplným nabitím). Je dostupná ve všech režimech řízení fotoaparátu. Ačkoli je výkon blesku omezen na přibližně 1/2 až 1/6 plného výkonu, je tato funkce užitečná ke fotografování s kratším intervalem záblesků.

Během ručního fotografování s bleskem je funkce Rychlý blesk dostupná, když je výkon blesku nastaven na 1/4 až 1/1024. Vezměte na vědomí, že funkce Rychlý blesk není k dispozici při používání stroboskopického blesku nebo při fotografování s bezdrátovým bleskem.

Upozornění

 • Používání funkce Rychlý blesk při kontinuálním snímání může způsobit podexpozici kvůli sníženému výkonu blesku.

Poznámka

 • Podrobnosti o zobrazení symbolu NABITÍ při nastavení blesku Speedlite jako vysílače při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem jsou uvedeny v části Podsvětlení panelu LCD.
 • Rychlý blesk lze zakázat ve funkci P.Fn-01.

Automatické vypnutí napájení

Tato funkce šetří energii baterie automatickým vypnutím blesku Speedlite, pokud zůstane v nečinnosti po dobu přibližně 90 s. Pokud budete chtít obnovit napájení blesku Speedlite, namáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu nebo stiskněte tlačítko zkušebního záblesku (indikátor připravenosti blesku).

K automatické vypnutí dojde za přibližně 5 minut, když je blesk Speedlite nastaven jako vysílač při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem () nebo nakonfigurován pro propojené fotografování ().

Poznámka

 • Automatické vypnutí napájení lze deaktivovat ve funkci C.Fn-01.
 • Když je blesk Speedlite připojený k fotoaparátu, přejde do režimu automatického vypnutí napájení, pokud je ponechán v nečinnosti po zhruba 90 sekund poté, kdy fotoaparát přešel do režimu automatického vypnutí napájení.

Blokování ovládání blesku

Ovládání tlačítkem a voličem blesku Speedlite lze deaktivovat přepnutím vypínače napájení do polohy LOCK. To může pomoci zabránit náhodné změně nastavení blesku Speedlite.

V reakci na ovládání tlačítkem nebo voličem se na panelu LCD zobrazí symbol BLOKOVÁNO.

Poznámka

 • I s vypínačem napájení přepnutým do polohy LOCK je k dispozici emitování zkušebního záblesku blesku a rozsvícení modelovacího světla. Nezapomeňte, že panel LCD se podsvětlí v reakci na operace tlačítkem či voličem.

Podsvětlení panelu LCD

Panel LCD se podsvětlí na přibližně 12 s (Časovač 12 sekund) v reakci na operace tlačítkem či voličem.

Podrobnosti o podsvětlení panelu LCD při nastavení blesku Speedlite jako vysílače při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem jsou uvedeny v části Podsvětlení panelu LCD.

Poznámka

 • Podsvětlení panelu LCD lze změnit ve funkci C.Fn-22.