Stroboskopický blesk

Pomocí stroboskopického záblesku při nízkých rychlostech závěrky můžete zachytit kontinuální pohyb na jednom snímku, jako u sekvenčního snímání.

U stroboskopického blesku nastavte výkon blesku, počet záblesků a frekvenci záblesků (počet záblesků za sekundu, ekvivalent Hz). Podrobnosti o maximálním počtu souvislých záblesků naleznete v části Maximální počet souvislých záblesků.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na MULTI.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte MULTI, pak zatlačte joystick dovnitř.
 3. Stlačte joystick dovnitř, pak vyberte položku.

  • Stiskněte joystick svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a vyberte frekvenci záblesků (1), počet záblesků (2) nebo výkon blesku (3), pak zatlačte joystick dovnitř.
 4. Nastavte hodnotu.

  • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a nastavte hodnotu, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Opakujte kroky 3–4, dokud nebude nakonfigurována frekvence a počet záblesků a výkon blesku.

Výpočet rychlosti závěrky

Pro zajištění zachování otevřené závěrky do dokončení aktivace všech stroboskopických záblesků vypočtěte rychlost závěrky, kterou nastavíte následovně na fotoaparátu.

Počet záblesků ÷ frekvence záblesků = rychlost závěrky

Pokud je například počet záblesků nastaven na hodnotu 10 (krát) a frekvence záblesků na hodnotu 5 (Hz), nastavte rychlost závěrky na alespoň 2 s.

Upozornění

 • Abyste se vyhnuli opotřebení nebo poškození hlav blesků vlivem přehřátí, nepoužívejte stroboskopický blesk opakovaně více než 30krát. Po 30 záblescích přestaňte blesk Speedlite používat alespoň na 10 minut.
 • Více než 30 úkonů fotografování aktivuje bezpečnostní funkci a omezí záblesky blesku. V takovém případě přestaňte blesk Speedlite používat alespoň na 40 minut.

Poznámka

 • Stroboskopický blesk je nejúčinnější při snímání vysoce odrazivých objektů proti tmavému pozadí.
 • Je doporučeno použít stativ a dálkovou spoušť.
 • Výkon blesku nelze nastavit na 1/1 nebo 1/2.
 • Stroboskopický blesk je také dostupný, když je fotoaparát v režimu snímání Bulb (Režim Bulb).
 • Zobrazení počtu záblesků „----“ znamená, že blesk Speedlite bude emitovat záblesky nepřetržitě, dokud nedojde k uzavření závěrky nebo vybití, s maximálním počtem záblesků odpovídajícím hodnotě v části Maximální počet souvislých záblesků.
 • Synchronizace s vysokými rychlostmi () není se stroboskopickým bleskem k dispozici.

Maximální počet souvislých záblesků

Maximální počet záblesků je při hodnotě uváděné jako „----“ následující (sloupcové zobrazení).

Výkon blesku / Hz 1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
Výkon blesku / Hz 10 11 12-14 15-19 20-50 60-199 250-500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100