Tyto pokyny k obsluze se týkají modelu SPEEDLITE EL-5 s nainstalovanou verzí firmwaru 1.1.0 nebo novější.