Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL podle režimu snímání

Automatický zábleskový režim E-TTL II nebo E-TTL vhodný pro aktuální režim snímání se používá automaticky – jednoduše nastavte režim snímání fotoaparátu na Priorita závěrky AE (priorita závěrky AE), Priorita clony AE (priorita clony AE), Flexibilní priorita AE (flexibilní priorita AE) nebo Ruční expozice (ruční expozice).

Priorita závěrky AE

Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit rychlost závěrky. Fotoaparát nastaví vhodnou hodnotu clony na rychlost závěrky, aby bylo dosaženo standardní expozice na základě měření fotoaparátem.

  • Hodnoty clony blikají, aby varovaly o podexponovaném nebo přeexponovaném pozadí. Upravte rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat.
Priorita clony AE

Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit hodnotu clony.

Fotoaparát nastaví vhodnou rychlost závěrky pro hodnotu clony, aby bylo dosaženo standardní expozice na základě měření fotoaparátem.

  • Doporučujeme fotografovat se stativem, protože pro scény se slabým osvětlením se používají pomalé rychlosti závěrky.
  • Rychlosti závěrky blikají, aby varovaly o podexponovaném nebo přeexponovaném pozadí. Upravte hodnotu clony tak, aby přestala blikat rychlost závěrky.
Flexibilní priorita AE

Nastavit lze jakoukoli rychlost závěrky a hodnotu clony.

  • Pokud bliká hodnota clony, tak při nastavení rychlosti závěrky upravujte rychlost závěrky, dokud hodnota clony nepřestane blikat.
  • Pokud bliká rychlost závěrky, když nastavíte hodnotu clony, upravujte hodnotu clony, dokud rychlost závěrky nepřestane blikat.
Ruční expozice

Tento režim vyberte, pokud chcete nastavit rychlost závěrky i hodnotu clony ručně.

Světlo z blesku zajišťuje standardní expozici pro objekty. Expozice v pozadí se liší podle zadané rychlosti závěrky a hodnoty clony.

Rychlost synchronizace blesku a hodnota clony podle režimu fotografování

Rychlost závěrky Hodnota clony
Programová automatická expozice Automatické nastavení (1/X s až 1/60 s)*1 Nastaveno automaticky
Priorita závěrky AE Ruční nastavení (1/X s až 30 s) Nastaveno automaticky
Priorita clony AE Automatické nastavení (1/X s až 1/60 s)*1 Nastaveno ručně
Flexibilní priorita AE Nastaveno ručně / automaticky (alespoň 1/X s) Nastaveno ručně / automaticky
Ruční expozice Ruční nastavení (1/X s až 30 s, režim Bulb) Nastaveno ručně

1/X s představuje maximální rychlost synchronizace závěrky blesku fotoaparátu.

1: Na fotoaparátech, které podporují pomalou synchronizaci, se liší podle nastavení.

Automatický zoom pro velikost snímače

Blesk Speedlite automaticky rozpozná velikost obrazového snímače fotoaparátu EOS Digital a nastaví optimální pokrytí blesku pro efektivní zorný úhel fotografování pro daný objektiv v rozsahu ohniskové vzdálenosti 24–200 mm.

Přenos informací o barevné teplotě

Tato funkce zajišťuje optimální vyvážení bílé při fotografování s bleskem pomocí informací o barevné teplotě v okamžiku snímání, které jsou přenášeny bleskem Speedlite do fotoaparátu EOS Digital. Je automaticky povolena při nastavení vyvážení bílé fotoaparátu na možnost Automatické vyvážení bílé, Automaticky (priorita bílé) nebo Blesk.

Pomocné světlo AF

Pomocné světlo AF LED vestavěné v blesku Speedlite automaticky emituje záblesk na pomoc s automatickým zaostřováním ve scénách se slabým osvětlením.

Pokud jde o kompatibilní zorné úhly, pomocné světlo AF je účinné pro ohniskové vzdálenosti objektivu 24 mm a delší a efektivní dosah je přibližně 0,6–10 m ve středu oblasti AF.

Upozornění

  • Zaostřování s použitím pomocného světla AF externího blesku Speedlite může být obtížné při použití periferního AF bodu na fotoaparátu nebo při použití širokoúhlého objektivu či teleobjektivu. V tomto případě použijte středový AF bod nebo AF bod blízko středu.

Poznámka

  • Spuštění pomocného světla AF lze zakázat ve funkci C.Fn-08.
  • Výkon blesku je neměnný pro fotoaparáty EOS R3, EOS R7, a EOS R10. U jiných fotoaparátů s multifunkční paticí se výkon blesku automaticky nastaví, aby odpovídal jasu.
  • V závislosti na jasu prostředí přepne pomocné světlo AF pro fotoaparáty EOS R3, EOS R7 a EOS R10 automaticky na přerušovaný záblesk blesku. U ostatních fotoaparátů s multifunkční paticí zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu z bezpečnostních důvodů automaticky sníží jas pomocného světla AF LED nebo přepne na přerušovaný záblesk blesku. Vezměte na vědomí, že toto světlo může být v závislosti na jasu prostředí emitováno fotoaparátem místo blesku Speedlite.