Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem

V této kapitole je popsán postup fotografování se stroboskopickým bleskem pomocí funkce bezdrátového vysílače/přijímače s rádiovým přenosem.

Příslušenství nutné pro fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem viz mapa systému ().

Upozornění

  • Pokud je jako režim fotografování fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim základní zóny, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné. Režim fotografování fotoaparátu nastavte na Proměnlivá automatická expozice Programová automatická expozice Priorita závěrky AE Priorita clony AE Ruční expozice bulb (Režim Bulb) (Pokročilá zóna fotografování).
  • Pokud dáváte prioritu bezdrátovému fotografování s rádiovým přenosem s bleskem, nepoužívejte vypínač napájení, neotvírejte kryt prostoru pro baterii atd. Došlo by k přerušení bezdrátového připojení.

Poznámka

  • EL-1 připojený k fotoaparátu se nazývá „vysílací jednotka“, Speedlite ovládaný bezdrátově se nazývá „přijímací jednotka“.
  • EL-1 umožňuje dálkové spuštění (dálkové fotografování) z přijímací jednotky (). Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite, který je vybaven funkcí dálkového spouštění.