Схема на компонентите

 1. (1)Отразяващ панел (прибран)
 2. (2)Разсейващ панел (прибран)
 3. (3)Глава (осветяващ модул)
 4. (4)Датчик за цветови филтър
 5. (5)Приемник за външно мерене на експонацията на светкавицата
 6. (6)Приемник за оптична комуникация
 7. (7)Лампа за подпомагане на AF
 8. (8)Закрепващо краче
 1. (9)Фиксиращ щифт
 2. (10)Контактни пластини
 3. (11)Конектор за външен източник на захранване
 4. (12)Датчик за адаптер за отразена светкавица
 5. (13)Капак на портовете
 6. (14)Капак на гнездото за батерията
 7. (15)Ключе за капака на гнездото за батерията
 8. (16)Порт за синхронизация

Забележка

 • Светкавицата не е оборудвана с порт за отдалечено задействане на спусъка (Кабел за задействане на спусъка SR-N3 не може да се използва).
 1. (1)Място за монтиране на адаптер за отразена светкавица/цветови филтър
 2. (2)LINK Индикатор за установена радиокомуникация
 3. (3)LCD панел
 4. (4)SUB MENU Бутон за подменю
 5. (5)LAMP Бутон LAMP
 6. (6)Undo Бутон за отмяна
 7. (7)Фиксиращ лост на закрепващото краче
 8. (8)Бутон за освобождаване
 9. (9)Ъгъл на отразена светкавица
 10. (10)Бутон за освобождаване на главата на светкавицата
 1. (11)Джойстик

  ZOOM Ъгъл на разсейване

  MODE Режим на светкавицата

  Wireless / linked shooting setting Настройки за безжично управление / синхронно снимане

  Flash exposure compensation / flash output setting Компенсация на експонацията на светкавицата / настройка за мощност на светкавицата

 2. (12)Превключвател на захранването

  Power ON Включено захранване

  LOCK Заключени бутони/селектор (Включено захранване)

  Power OFF Изключено захранване

 3. (13)Flash-ready lamp / test flash button Индикатор за готовност/Бутон за тестово задействане
 4. (14)Select dial Селектор
 5. (15)Защитен от прах и водни пръски адаптер

LCD панел

E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол(), режим с приоритет на серия от снимки ()

 1. (1)Flash exposure compensation Компенсация на експонацията на светкавицата
 2. (2)ETTL E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол

  CSP Режим с приоритет на серия от снимки

 3. (3)Standard Стандартна

  Guide number priority Приоритет на водещото число

  Light distribution priority Приоритет на разпределението на светлината

  Bounce Отразяване от таван

  Short distance flash shooting Отразяване от под

  Bounce adapter attached Поставен адаптер за отразена светкавица

  Color filter attached Поставен цветови филтър

  Temperature increase (flash firing restriction) Повишена температура (забранено задействане на светкавицата)

  Modeling lamp lit Включена пилотна лампа

 4. (4)First-curtain sync Синхронизация с първа преграда (нормално снимане)

  Second-curtain sync Синхронизация с втора преграда

  High-speed sync Синхронизация с висока скорост на затвора

 5. (5)Ниво на компенсация на експонацията на светкавицата
 6. (6)Ефективен обхват на светкавицата / разстояние на снимане

  Meter Показания в метри

  Feet Показания във футове

 1. (7)CHARGE Индикатор за заряда

  A Автоматични настройки

  M Ръчни настройки

 2. (8)Zoom Индикация за ъгъл на разсейване

  Wide panel + bounce warning Предупреждение за разсейващ панел + наклон на главата

  Out of flash coverage range warning Предупреждение за покритието на светкавицата

 3. (9)Покритие на светкавицата (фокусно разстояние)
 4. (10)Индикатор за нивото на батерията
 5. (11)FEB FEB
 6. (12)FEB последователност
 7. (13)Ниво на експонацията на светкавицата
 8. (14)F Отвор на диафрагмата

Ръчна светкавица ()

 1. (1)M Ръчна светкавица
 2. (2)Мощност на ръчна светкавица
 1. (3)Ниво на ръчна светкавица

Забележка

 • Показаните индикации са само примерни. Ще се покаже само секцията, съответстваща на настройките.
 • Когато натиснете бутон или завъртите селектора, LCD панелът се осветява ().

Стробосветкавица ()

 1. (1)MULTI Стробосветкавица
 2. (2)Честотата на импулсите
 1. (3)Брой задействания

Автоматично/ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата ()

 1. (1)Ext.A Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата

  Ext.M Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата

 2. (2)ISO ISO показание
 1. (3)ISO светлочувствителност

Безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация / Безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация ( / )

 • Предаваща светкавица(и)

  1. (1)SENDER Настройка за предаваща светкавица

   SUB SENDER Настройка за вторична предаваща светкавица*1

  2. (2)Radio transmission wireless Безжично управление чрез радиокомуникация

   Optical transmission wireless Безжично управление чрез оптична комуникация

  3. (3) Режим на светкавицата

   ETTL E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол

   M Ръчна светкавица

   MULTI Стробосветкавица

   Gr Групово задействане*1

  4. (4)Sender flash firing ON Задействане на предаващата светкавица ВКЛ

   Sender flash firing OFF Задействане на предаващата светкавица ИЗКЛ

  1. (5)Управление на групи светкавици
  2. (6)Ch Комуникационен канал

   AUTO Автоматично настройване на комуникационен канал*1

  3. (7)Етикет за безжична радиокомуникация*1
  4. (8)CHARGE Индикатор за заряда на предаваща / приемаща светкавица
  5. (9)Synchronization speed warning Предупреждение за скоростта на затвора за синхронизация със светкавицата*1
  6. (10)Receiver charging completed Зареждането на приемащата светкавица е завършило*1
  7. (11)Съотношение на мощностите

  1: Radio transmission wireless Само с безжично управление чрез радиокомуникация

  1. (1)Receiver charging completed Зареждането на приемащата светкавица е завършило*1
  2. (2)Управление на групи светкавици
  1. (3)Индикатор за заряда на предаваща / приемаща светкавица
  2. (4)Режим за групово задействане*2

  1: Radio transmission wireless Само с безжично управление чрез радиокомуникация

  2: Gr Само при групово задействане

  Забележка

  • При снимане с безжично управление на светкавици чрез радиокомуникация, когато предаващата и приемащите светкавици са напълно заредени, индикаторът Charge indicator 2 се скрива.
  • За групово задействане Gr можете да изберете режим измежду ETTL M Ext.A OFF.
 • Приемаща светкавица

  1. (1)Receiver Приемаща светкавица
  2. (2)Ch Комуникационен канал
  3. (3)TEST Тестово задействане на светкавицата*1

   REL Отдалечено задействане на спусъка*1

   MODEL Пилотна светкавица*1

  1. (4)RECEIVER Настройка за приемаща светкавица
  2. (5)INDIVIDUAL RECEIVER Индивидуална приемаща светкавица*2

  1: Radio transmission wireless Само с безжично управление чрез радиокомуникация

  2: Optical transmission wireless Само с безжично управление чрез оптична комуникация

Радиокомуникация: Синхронно снимане ()

 1. (1)LINKED SHOT Синхронно снимане
 2. (2)SENDER Настройка за предаваща светкавица

  RECEIVER Настройка за приемаща светкавица

 1. (3)REL Заснемане*1

1: SENDER Само с настройка за предаваща светкавица

Зарядно устройство LC-E6E

Зарядно устройство за батерия LP-EL.

 1. (1) Индикатор за зареждане на батерията
 2. (2) Гнездо за батерията
 1. (3) Захранващ кабел
 2. (4) Вход за захранващия кабел

Аксесоари от комплекта

 • Калъф за Speedlite

  (1) Отделение за съхранение на мини поставка

  (2) Отделение за съхранение на адаптер за отразена светкавица / цветови филтър

 • Мини поставка

  (3) Монтажен елемент

 • Адаптер за отразена светкавица SBA-EL

 • Цветови филтър SCF-ELOR1

 • Цветови филтър SCF-ELOR2

 • Зарядно устройство LC-E6E*

 • Батерия LP-EL

Зарядно устройство LC-E6E включва захранващ кабел.