AF/ขับเคลื่อน

บทนี้จะอธิบายการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติและโหมดขับเคลื่อน และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบ AF [โฟกัสอัตโนมัติ]

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์, ระบุค่ารูรับแสง, ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หรือ ค้างชัตเตอร์ เท่านั้น

หมายเหตุ

  • โฟกัสอัตโนมัติ หมายถึง การโฟกัสอัตโนมัติ MF หมายถึง การโฟกัสด้วยตนเอง