แถบเมนู: โฟกัสอัตโนมัติ (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

เมนูที่ใช้ได้จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ