แถบเมนู: โฟกัสอัตโนมัติ (ภาพนิ่ง)

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

โปรดทราบว่าเมนูที่ใช้ได้จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ