การปรับตั้งฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติเอง

คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติแบบลงรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การถ่ายภาพหรือวัตถุได้

[โฟกัสอัตโนมัติ3]

ระบุค่าถ่าย AF ครั้งเดียว

คุณสามารถระบุให้ความสำคัญการโฟกัสหรือเวลาตอบสนองใน AF ครั้งเดียว (ยกเว้นขณะที่กำลังถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์แบบแตะ)

 • [] โฟกัส

  ไม่มีการถ่ายภาพจนกว่าจะจับโฟกัสได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการจับโฟกัสก่อนที่จะถ่ายภาพ

 • [] ถ่ายภาพ

  ให้ความสำคัญกับการปล่อยชัตเตอร์ก่อนการโฟกัส ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องถ่ายภาพในช่วงเวลาที่แน่นอนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

  โปรดทราบว่ากล้องจะถ่ายภาพไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่ก็ตาม

การทำงานของเลนส์เมื่อไม่สามารถใช้ AF ได้

คุณสามารถระบุการทำงานของเลนส์ที่ปรับใช้ได้ เมื่อโฟกัสวัตถุอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้

 • [ON] ใช้ระบบค้นหาโฟกัส

  หากไม่สามารถจับโฟกัสได้ โดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติ เลนส์จะถูกขับเคลื่อนให้ค้นหาโฟกัสที่แม่นยำ

 • [OFF] ไม่ใช้ระบบค้นหาโฟกัส

  หากเริ่มการโฟกัสอัตโนมัติแล้ว โฟกัสเบี่ยงเบนไปไกลหรือจับโฟกัสไม่ได้ การขับเคลื่อนเลนส์จะไม่ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์หลุดโฟกัสอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการขับเคลื่อนค้นหาโฟกัส

ข้อควรระวัง

 • แนะนำให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้ระบบค้นหาโฟกัส] สำหรับเลนส์ถ่ายภาพไกลช่วงพิเศษหรือเลนส์ชนิดอื่นที่ขับเคลื่อนผ่านพื้นที่โฟกัสกว้าง เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่สังเกตเห็นได้จากการขับเคลื่อนค้นหาโฟกัส หากเลนส์หลุดโฟกัสอย่างมาก

เปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัสของกล้องหรือ Speedlite สำหรับกล้อง EOS ได้

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: เปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส]

 2. เลือกตัวเลือก

  • [ON] ใช้งาน

   เปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัสเมื่อจำเป็น

  • [OFF] ไม่ใช้งาน

   ปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัส ตั้งค่าหากคุณไม่ต้องการเปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส

  • [LED] แสงช่วยโฟกัส LED เท่านั้น

   เปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัส LED จาก Speedlite ที่มีคุณสมบัตินี้ เมื่อติดตั้งชุดแฟลชเหล่านี้ไว้ หาก Speedlite ของคุณไม่มี LED แสงไฟช่วยปรับโฟกัสของกล้องจะเปิดแทน

ข้อควรระวัง

 • การเปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัสของ Speedlite จะถูกปิดใช้งานเมื่อตั้งค่าระบบส่วนตัว [โฟกัสอัตโนมัติ: เปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส] ของ Speedlite เป็น [ไม่ใช้งาน]

[โฟกัสอัตโนมัติ4]

จำกัดพื้นที่ AF

คุณสามารถจำกัดพื้นที่ AF ที่ใช้งานได้เป็นพื้นที่ที่คุณใช้โดยปกติ เลือกพื้นที่ AF ที่ใช้งานได้และกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ AF โปรดดู พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถเอาเครื่องหมาย [ตรวจสอบ] ออกจากรายการทั้งหมดได้พร้อมกัน

หมายเหตุ

 • เครื่องหมายดอกจันทางด้านขวาของ [โฟกัสอัตโนมัติ: จำกัดพื้นที่ AF] บ่งบอกว่ามีการแก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้น

ปุ่มอเนกประสงค์ความไวปุ่มอเนกประสงค์ในการเลือกจุด AF

คุณสามารถปรับความไวของปุ่มอเนกประสงค์ ซึ่งใช้กับการวางตำแหน่งจุด AF

จุด AF ตามแนวภาพ

คุณสามารถกำหนดพื้นที่/จุด AF แยกกัน หรือตำแหน่งจุด AF แยกกันสำหรับการถ่ายภาพแนวตั้งและแนวนอน

 • [จุด AF ตามแนวภาพ] เหมือนกันทั้งแนวตั้ง/แนวนอน

  จุด AF หรือกรอบโซน AF เดียวกันในพื้นที่ AF เดียวกันจะถูกใช้ในการถ่ายภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 • [จุด AF ตามแนวภาพ] แยกจุด AF: พื้นที่+จุด

  สามารถกำหนดประเภทพื้นที่ AF แยกกัน หรือตำแหน่งจุด AF หรือกรอบโซน AF แยกกันสำหรับการวางแนวกล้องแต่ละแนว ((1) แนวนอน (2) แนวตั้งโดยกริปของกล้องอยู่ด้านบน (3) แนวตั้งโดยกริปของกล้องอยู่ด้านล่าง ())

  มีประโยชน์เมื่อเปลี่ยนไปใช้ประเภทพื้นที่ AF หรือตำแหน่งจุด AF หรือกรอบโซน AF อื่นๆ โดยอัตโนมัติตามการวางแนวกล้อง

  พื้นที่ AF และตำแหน่งจุด AF หรือกรอบโซน AF ที่คุณกำหนดให้กับแต่ละแนวของการวางแนวกล้องทั้งสามแนวจะถูกคงไว้

 • [จุด AF ตามแนวภาพ] แยกจุด AF: จุดเท่านั้น

  สามารถกำหนดตำแหน่งจุด AF หรือกรอบโซน AF แยกกันสำหรับการวางแนวกล้องแต่ละแนว ((1) แนวนอน (2) แนวตั้งโดยกริปของกล้องอยู่ด้านบน (3) แนวตั้งโดยกริปของกล้องอยู่ด้านล่าง) มีประโยชน์เมื่อเปลี่ยนไปใช้ตำแหน่งจุด AF หรือกรอบโซน AF อื่นๆ โดยอัตโนมัติตามการวางแนวกล้อง

  ตำแหน่งจุด AF หรือกรอบโซน AF ที่คุณกำหนดให้กับแต่ละแนวของการวางแนวกล้องทั้งสามแนวจะถูกคงไว้

ข้อควรระวัง

 • การตั้งค่าเริ่มต้นของ [เหมือนกันทั้งแนวตั้ง/แนวนอน] จะถูกคืนค่าหากคุณเลือก [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง] () การตั้งค่าสำหรับการวางแนว (1)–(3) จะถูกลบ และตัวเลือกพื้นที่ AF ที่เลือกไว้จะเปลี่ยนเป็น [AF พื้นที่ทั้งหมด]
 • การตั้งค่าอาจถูกลบหากคุณเปลี่ยนเลนส์

[โฟกัสอัตโนมัติ6]

โฟกัสด้วยตนเองแบบเต็มเวลาอิเล็กทรอนิกส์

การใช้งานการปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยใช้วงแหวนโฟกัสแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเลนส์ที่ติดอยู่สามารถปรับแต่งได้ โปรดดูเว็บไซต์แคนนอนสำหรับเลนส์ที่รองรับ ()

 • ปิด

  การใช้งานการปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยสอดคล้องกับการตั้งค่า [MF อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลนส์]

 • เปิด

  การปรับโฟกัสด้วยตนเองสามารถใช้งานได้เมื่อใดก็ตามที่กล้องสามารถทำงานได้

MF อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลนส์

สำหรับเลนส์ที่มีระบบโฟกัสด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถระบุวิธีการปรับโฟกัสด้วยตนเองที่ใช้กับ AF ครั้งเดียว

 • [] ไม่ใช้งานหลังปรับครั้งเดียว

  หลังจากที่ AF ทำงาน การปรับโฟกัสด้วยตนเองจะไม่สามารถทำได้

 • [] ครั้งเดียว→ใช้งาน

  คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองหลังจากใช้งานระบบการโฟกัสอัตโนมัติได้ หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้

 • [] ครั้งเดียว→ใช้งาน (ขยาย)

  คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองหลังจากใช้งานระบบการโฟกัสอัตโนมัติได้ หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ คุณสามารถขยายพื้นที่ในโฟกัสและปรับโฟกัสด้วยตนเองได้โดยการหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์

 • [] ไม่ใช้เลยในกรณีโฟกัสอัตโนมัติ

  การปรับโฟกัสด้วยตนเองจะถูกปิดใช้งานเมื่อตั้งสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของกล้องหรือเลนส์ไว้ที่ โฟกัสอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ [ครั้งเดียว→ใช้งาน (ขยาย)] การแสดงภาพอาจไม่ถูกขยาย แม้ว่าคุณจะหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งทันทีหลังจากการถ่ายภาพ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขยายการแสดงภาพโดยการปล่อยปุ่มชัตเตอร์ รอให้ [ขยายหรือย่อ] แสดงขึ้น จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งพร้อมกับหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการโฟกัสด้วยตนเองของเลนส์ โปรดดูคู่มือการใช้งานเลนส์

การหมุนแหวนปรับโฟกัส

คุณสามารถย้อนกลับทิศทางการหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ RF เพื่อปรับการตั้งค่า

 • [] ทิศทางปกติ
 • [] กลับทิศทาง

ความไวแหวนปรับโฟกัสของเลนส์ RF

คุณสามารถตั้งค่าความไวของวงแหวนโฟกัสของเลนส์ RF ได้

 • [] เปลี่ยนตามความเร็วหมุน

  ความไวของวงแหวนโฟกัสจะแตกต่างกันไปตามความเร็วในการหมุน

 • [] เชื่อมโยงกับองศาหมุน

  ตำแหน่งโฟกัสจะถูกปรับตามระดับการหมุน โดยไม่คำนึงถึงความเร็วในการหมุน

ใช้เป็นแหวนปรับโฟกัสหรือแหวนควบคุม

การสลับหน้าที่ของแหวนปรับโฟกัส/แหวนควบคุมของเลนส์ตามเมนู

ข้อควรระวัง

 • ใช้งานได้เมื่อใช้เลนส์ที่มีแหวนปรับโฟกัส/แหวนควบคุม แต่ไม่มีสวิตช์เพื่อสลับระหว่างคุณสมบัติเหล่านี้
 • ใช้เป็นแหวนปรับโฟกัส

  แหวนทำหน้าที่เป็นแหวนปรับโฟกัส

 • ใช้เป็นแหวนควบคุม

  แหวนทำหน้าที่เป็นแหวนควบคุม

หมายเหตุ

 • การสลับจากหน้าจอควบคุมทันใจสามารถทำได้เช่นกัน เมื่อปรับแต่งเองด้วย [การถ่ายภาพ: ปรับการควบคุมทันใจ] ()

[โฟกัสอัตโนมัติ2] (ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

ความเร็ว Servo AF ภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตั้งค่าความเร็ว AF และเงื่อนไขการทำงานสำหรับ Servo AF ภาพเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นจะสามารถใช้งานได้เมื่อใช้เลนส์ที่รองรับการเปลี่ยนโฟกัสช้าระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว*

 • ใช้งานเมื่อใด

  คุณสามารถตั้งค่า [เปิดตลอด] เพื่อให้ความเร็ว AF ทำงานตลอดเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ก่อนและระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว) หรือตั้งค่า [ขณะถ่ายภาพ] เพื่อให้ความเร็ว AF ทำงานเฉพาะระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น

 • ความเร็ว AF

  คุณสามารถปรับความเร็ว AF (ความเร็วการเปลี่ยนโฟกัส) จากความเร็วมาตรฐาน (0) ถึงช้า (หนึ่งในเจ็ดระดับ) หรือเร็ว (หนึ่งในสองระดับ) เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

* เลนส์ที่รองรับการเปลี่ยนโฟกัสช้าระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เลนส์ USM และ STM ที่ออกสู่ตลาดในปี 2009 เป็นต้นมาสามารถใช้ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากเว็บไซต์แคนนอน ()

ข้อควรระวัง

 • สำหรับเลนส์บางชนิด แม้ว่าคุณจะปรับความเร็ว AF ความเร็วนั้นอาจไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

 • การทำงานเมื่อไม่ได้ใช้งานจะเทียบเท่ากับเมื่อตั้งค่า [ความเร็ว AF] เป็น [มาตรฐาน (0)]
 • เครื่องหมายดอกจัน “*” ที่ด้านขวาของ [โฟกัสอัตโนมัติ: ความเร็วของ Movie Servo AF] ระบุว่ามีการแก้ไขค่าเริ่มต้น

ความไวติดตาม Servo AF ภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถปรับค่าความไวการติดตาม (หนึ่งในเจ็ดระดับ) ซึ่งมีผลต่อการตอบสนองถ้าเป้าหมายเบี่ยงเบนออกจากจุดโฟกัสอัตโนมัติในระหว่าง Servo AF ภาพเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับเมื่อมีวัตถุรบกวนเคลื่อนผ่านจุดโฟกัสอัตโนมัติ หรือในขณะที่คุณหันกล้องในมุมกว้าง

ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] เป็น [ใช้งาน]

 • ช้า: –3/–2/–1

  ด้วยการตั้งค่านี้ กล้องจะไม่มีแนวโน้มที่จะติดตามวัตถุอื่นหากวัตถุหันเหออกนอกจุด AF ยิ่งตั้งค่าใกล้เครื่องหมายลบ (–) มากขึ้น กล้องมีแนวโน้มที่จะติดตามวัตถุอื่นน้อยลง ซึ่งได้ผลดีเมื่อคุณต้องการป้องกันไม่ให้จุด AF ติดตามวัตถุอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการโดยทันที ในระหว่างการแพนกล้องหรือเมื่อมีสิ่งกีดขวางตัดผ่านจุด AF

 • เร็ว: +1/+2/+3

  ทำให้กล้องตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อติดตามเป้าหมายที่ครอบคลุมจุด AF ยิ่งตั้งค่าใกล้เครื่องหมายบวก (+) มากขึ้น กล้องจะยิ่งตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ผลดีเมื่อคุณต้องการติดตามเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่และระยะห่างจากกล้องเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด หรือเพื่อที่จะโฟกัสเป้าหมายอื่นโดยทันที

หมายเหตุ

 • การทำงานเมื่อไม่ได้ใช้งานจะเทียบเท่ากับเมื่อตั้งค่าเป็น [0]