การโฟกัสอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกลักษณะการโฟกัสอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาวะการถ่ายภาพหรือวัตถุ

 1. ตั้งโหมดโฟกัสไว้ที่ (โฟกัสอัตโนมัติ)

  • สำหรับเลนส์ RF ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

   • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: สวิตช์ โหมดโฟกัส (AF/MF)] ไว้เป็น [เปิด] () ให้ตั้งสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสด้านหน้ากล้องไปที่ โฟกัสอัตโนมัติ

   • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: สวิตช์ โหมดโฟกัส (AF/MF)] ไว้เป็น [ปิด] () ให้ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: โหมดโฟกัส] เป็น [AF]

  • สำหรับเลนส์ RF ที่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

   ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ โฟกัสอัตโนมัติ สวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของกล้องถูกปิดใช้งานตอนนี้

 2. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: การโฟกัสอัตโนมัติ]

 3. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

AF ครั้งเดียวสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง

การโฟกัสอัตโนมัติแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะทำการโฟกัสเพียงครั้งเดียว

 • เมื่อจับโฟกัสได้แล้ว จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีเสียงเตือนดังขึ้น
 • โฟกัสจะยังคงถูกล็อคไว้ในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ช่วยให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพใหม่ก่อนการถ่ายภาพ
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่อง โปรดดู การเลือกโหมดขับเคลื่อน

หมายเหตุ

 • หากตั้งค่า [ตั้งค่า: เสียงเตือน] เป็น [ไม่ใช้งาน] เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเมื่อจับโฟกัสได้
 • โปรดดู MF อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลนส์ เมื่อใช้เลนส์ที่รองรับการโฟกัสด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์

การถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัส

ในการถ่ายภาพแบบล็อคโฟกัส คุณจะต้องใช้ AF ครั้งเดียวโดยมีจุด AF คงที่ จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพใหม่ก่อนถ่ายภาพ ขั้นตอนมีดังนี้เมื่อคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

 1. เล็งจุด AF คงที่ไปยังเป้าหมายที่ต้องการโฟกัส จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 2. หลังจากจุด AF ที่โฟกัสเปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้แล้วจัดองค์ประกอบภาพใหม่

 3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

Servo AF สำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

การโฟกัสอัตโนมัติแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ กล้องจะจับโฟกัสไปที่วัตถุอย่างต่อเนื่อง

 • หากโฟกัสได้แล้ว จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นแม้ในขณะที่จับโฟกัสได้แล้ว
 • กล้องจะกำหนดค่าการเปิดรับแสงในช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่อง โปรดดู การเลือกโหมดขับเคลื่อน

ข้อควรระวัง

 • การโฟกัสที่แม่นยำอาจไม่สามารถทำได้ที่ค่ารูรับแสงสูง หรือขึ้นอยู่กับเลนส์ ระยะห่างจากวัตถุ และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • การซูมในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจทำให้เสียการโฟกัส ควรซูมก่อน จากนั้นจัดองค์ประกอบใหม่แล้วถ่ายภาพ
 • ลองถ่ายภาพด้วย AF ครั้งเดียว หากการทำงานของ Servo AF ไม่แน่นอนสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง