การตั้งค่าการทำงานแบบกำหนดเอง

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีปรับแต่งการทำงานของ AF คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเองร่วมกันได้

การสลับพื้นที่ AF ด้วยปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ ด้วยปุ่มหมุนควบคุมทันใจในขณะที่มองผ่านช่องมองภาพ

 1. ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน] เลือก [ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ]

 2. เลือก [เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ]

  • ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ ด้วยปุ่มหมุน ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ

หมายเหตุ

 • ก่อนที่จะสลับไปมาระหว่างโซน AF แบบปรับได้ 1–3 คุณสามารถเปลี่ยนกรอบโซน AF เป็นขนาดที่ต้องการได้อย่างสะดวก ()

การเลือกหนึ่งเป้าหมายจากหลายๆ คนด้วยปุ่มอเนกประสงค์

คุณสามารถเลือกหนึ่งเป้าหมายจากหลายๆ คนเพื่อล็อคกรอบการติดตามไปที่บุคคลนั้น

หมายเหตุ

 • ก่อนการกำหนดเองนี้ จะต้องทำการตั้งค่าอื่นๆ บางอย่างดังนี้

  • [พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ]: [AF พื้นที่ทั้งหมด]
  • [การติดตามตัวแบบ]: [เปิด]
  • [เป้าหมายที่ตรวจจับ]: [คน]
  • [ตรวจจับดวงตา]: [ใช้งาน]
 1. ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] ตั้งค่า [ปุ่มอเนกประสงค์] เป็น [เลือกจุด AF โดยตรง]

 2. เลือก [ข้อมูลตั้งค่าละเอียด] และใน [เลือกโดยตรงเมื่อกด ปุ่มอเนกประสงค์] เลือก [เริ่ม/หยุดการติดตาม]

 3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วปล่อย

  • กรอบการติดตาม (ปรับจุด AF) จะแสดงขึ้นหากตรวจพบหลายเป้าหมาย
 4. ใช้ปุ่มอเนกประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการ

  • กดปุ่มอเนกประสงค์ลงตรงๆ หรือกดไปทางซ้ายหรือขวา

   กรอบการติดตามจะเปลี่ยนเป็น [ปรับการติดตามวัตถุ] และล็อคไว้ที่เป้าหมายนั้นเพื่อติดตาม

  • หากต้องการปลดล็อคการติดตาม ให้กดปุ่มอเนกประสงค์

การปรับขนาดกรอบโซน AF

คุณสามารถปรับขนาดกรอบโซน AF ที่แสดงสำหรับโซน AF แบบปรับได้ 1–3

 1. กดปุ่ม เลือกจุด AF ระหว่างการแสดงหน้าจอถ่ายภาพ

 2. กดปุ่ม ปุ่มหลายหน้าที่

 3. กดปุ่ม ปุ่มหลายหน้าที่ และเลือกโซน AF แบบปรับได้ 1, 2 หรือ 3

 4. กดปุ่ม เลือกจุด AF

 5. ปรับขนาดกรอบโซน AF

  • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุนหลัก หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อปรับกรอบโซน AF จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม ข้อมูล