การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวสามารถเปิดใช้งานได้โดยการปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ภาพเคลื่อนไหว

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)], [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] เท่านั้น

ข้อควรระวัง

  • เมื่อสลับจากการถ่ายภาพนิ่งเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องอีกครั้งก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

  • คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง