การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เลือกโหมดบันทึกภาพ

ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ภาพเคลื่อนไหว จากนั้นใช้ปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดบันทึกภาพ

ปุ่มโหมด โหมด การทำงาน
ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว) กล้องจะตรวจจับประเภทของฉากและกำหนดการตั้งค่าทั้งหมดให้สอดคล้องกัน
ระดับแสงยืดหยุ่น ภาพเคลื่อนไหว ระดับแสงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่าง
โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ
ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว) คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
ระบุค่ารูรับแสง ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว) คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
ค้างชัตเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว ระดับแสงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่าง
ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง C1, ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง C2, ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง C3 กำหนดเอง การทำงานจะเป็นไปตามการตั้งค่าที่คุณกำหนดเองใน [ตั้งค่า: ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง (C1-C3)] (ค่าเริ่มต้น: P)
ฟิลเตอร์สร้างสรรค์ ความฝัน การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ลูกเล่นฟิลเตอร์
ฉากพิเศษ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ช่วงการรับแสงสูง ซึ่งจะรักษารายละเอียดในส่วนสว่างของฉากที่มีคอนทราสต์สูง

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง

  ในกรณีนี้ การทำงานจะสอดคล้องกับ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ เมื่อตั้งปุ่มโหมดเป็น ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ เมื่อตั้งปุ่มโหมดเป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ การทำงานจะสอดคล้องกับ โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ

ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)/ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพแบบเปิดรับแสงอัตโนมัติ

ระดับแสงจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่าง

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหว]

  • หมุนปุ่มโหมดไปที่ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ, โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระดับแสงยืดหยุ่น หรือ ค้างชัตเตอร์
 2. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • ก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้โฟกัสด้วย AF () หรือโฟกัสด้วยตนเอง ()
  • โดยค่าเริ่มต้น [โฟกัสอัตโนมัติ: Servo AF ภาพเคลื่อนไหว] จะถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] เพื่อให้กล้องโฟกัสตลอดเวลา ()
  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสโดยใช้พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติที่คุณกำหนด
 3. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณยังสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [การบันทึกภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ
  • ในขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไอคอน [ตัวแสดงการโฟกัสREC] (1) จะแสดงขึ้นที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
  • เสียงจะถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนสำหรับภาพเคลื่อนไหว (2)
  • หากต้องการหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง คุณยังสามารถหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยการแตะ [หยุดภาพเคลื่อนไหว] บนหน้าจอ

ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว) ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์

[ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] โหมดบันทึกภาพช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่คุณต้องการสำหรับภาพเคลื่อนไหว ความไวแสง ISO และค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่างและได้ค่าแสงมาตรฐาน

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)]

  • หมุนปุ่มโหมดไปที่ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์
 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (1)

  • ตั้งค่าโดยดูที่หน้าจอในขณะที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราเฟรม
 3. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการปรับความเร็วชัตเตอร์ขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับแสง
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/25 วินาที ถึง 1/125 วินาที ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะยิ่งดูไม่ราบรื่น
 • หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ขณะบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED การกะพริบของภาพอาจถูกบันทึก

ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว) ระบุค่ารูรับแสง

[ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] โหมดบันทึกภาพช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงที่คุณต้องการสำหรับภาพเคลื่อนไหว ความไวแสง ISO และความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความสว่างและได้ค่าแสงมาตรฐาน

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]

  • หมุนปุ่มโหมดไปที่ ระบุค่ารูรับแสง
 2. ตั้งค่ารูรับแสง (1)

  • ตั้งค่าโดยดูที่หน้าจอในขณะที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
 3. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการปรับค่ารูรับแสงขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการบันทึกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่ารูรับแสง

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบสำหรับโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)], [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]

 • คุณสามารถล็อคการเปิดรับแสง (ล็อค AE) โดยการกดปุ่ม ล็อค AE (ยกเว้นในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)]) หลังจากล็อคแล้ว สามารถยกเลิกการล็อค AE ได้โดยกดปุ่ม ล็อค AE อีกครั้ง
 • การชดเชยแสงสามารถตั้งค่าได้ในช่วงสูงสุด ±3 ระดับ โดยการหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ (ยกเว้นในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)])
 • ในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ภาพเคลื่อนไหว] ความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ และค่ารูรับแสงจะไม่ถูกบันทึกในข้อมูล Exif ของภาพเคลื่อนไหว
 • กล้องสามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นของ Speedlite เพื่อเปิดไฟ LED โดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะแสงน้อย เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)], [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Speedlite ซีรี่ส์ EX รุ่นที่ติดตั้งไฟ LED

ไอคอนแสดงฉาก

ในโหมดบันทึกภาพ [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)] กล้องจะตรวจจับประเภทของฉากและกำหนดการตั้งค่าทั้งหมดให้สอดคล้องกัน ประเภทของฉากที่ตรวจจับได้จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ สำหรับรายละเอียดไอคอน โปรดดู ไอคอนแสดงฉาก

ความไวแสง ISO ในโหมด [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (ภาพเคลื่อนไหว)]/[ภาพเคลื่อนไหว]/[ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)]/[ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)]

ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง การบันทึกภาพแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง

 1. ตั้งค่าโหมดบันทึกภาพเป็น [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

  • หมุนปุ่มโหมดไปที่ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง
 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และตรวจสอบตัวแสดงระดับค่าแสง
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ (1) และปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อตั้งค่ารูรับแสง (2) และกดปุ่ม ISO เพื่อตั้งค่าความไวแสง ISO (3)
  • ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรม ()
 3. โฟกัสและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือความไวแสง ISO ซึ่งอาจบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับแสงหรือสร้างจุดรบกวนมากขึ้นด้วยความไวแสง ISO สูง
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ประมาณ 1/25 วินาที ถึง 1/125 วินาที ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะยิ่งดูไม่ราบรื่น
 • หากคุณเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ขณะบันทึกภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED การกะพริบของภาพอาจถูกบันทึก

หมายเหตุ

 • การชดเชยแสงเมื่อใช้ ISO อัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ±3 ระดับดังนี้

  • แตะตัวแสดงระดับค่าแสง
  • ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ชดเชยแสง]
  • หมุนแหวนควบคุมในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
 • เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติไว้ คุณสามารถกดปุ่ม ล็อค AE เพื่อล็อคความไวแสง ISO หลังจากล็อคระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้ว สามารถยกเลิกการล็อคความไวแสง ISO ได้โดยกดปุ่ม ล็อค AE อีกครั้ง
 • หากคุณกดปุ่ม ล็อค AE และจัดองค์ประกอบภาพใหม่ คุณจะเห็นความแตกต่างของระดับแสงที่ตัวแสดงระดับแสง () เปรียบเทียบกับเมื่อกดปุ่ม ล็อค AE

ความไวแสง ISO ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]

คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง หรือเลือก [อัตโนมัติ] เพื่อตั้งค่าโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความไวแสง ISO โปรดดู ความไวแสง ISO ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้งานได้ในโหมด [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] และ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] จะแตกต่างกันไปตามอัตราเฟรมที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่กำหนด

อัตราเฟรม ความเร็วชัตเตอร์ (วินาที)
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
119.9 fps 1/4000–1/125
100.0 fps 1/4000–1/100
59.94 fps 1/4000–1/8
50.00 fps
29.97 fps
25.00 fps
23.98 fps

ฟิลเตอร์สร้างสรรค์

ในโหมด ฟิลเตอร์สร้างสรรค์ (ฟิลเตอร์สร้างสรรค์) คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ลูกเล่นฟิลเตอร์หนึ่งในห้าแบบ: ความฝัน, ภาพยนตร์เก่า, ความทรงจำ, ขาวดำเร้าอารมณ์ หรือเคลื่อนไหวเอฟเฟครูเข็ม

ขนาดการบันทึกสามารถตั้งค่าเป็น Full HD/Full HD (NTSC) หรือ Full HD (PAL)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ฟิลเตอร์สร้างสรรค์

 2. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 3. เลือก [ความฝัน]

  • กดปุ่ม ปุ่มขึ้น ปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 4. เลือกลูกเล่นฟิลเตอร์

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกลูกเล่นฟิลเตอร์ () จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • สำหรับภาพเคลื่อนไหวเอฟเฟคกล้องรูเข็ม ให้เลื่อนจุด AF ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโฟกัส เลื่อนกรอบฉากหากจุดโฟกัสอัตโนมัติอยู่นอกกรอบ เพื่อให้จุดโฟกัสอัตโนมัติอยู่ในแนวเดียวกัน
 5. ปรับระดับลูกเล่นฟิลเตอร์

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า และเลือก ระดับลูกเล่นฟิลเตอร์
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกระดับลูกเล่นฟิลเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวเอฟเฟคกล้องรูเข็ม ให้เลือกความเร็วในการเล่น
 6. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • การดูภาพแบบขยายไม่สามารถใช้งานได้
 • ไม่มีฮิสโตแกรมแสดงขึ้น
 • วัตถุต่างๆ เช่น ท้องฟ้าหรือกำแพงสีขาว อาจไม่สามารถแสดงการไล่ระดับสีที่เรียบเนียนและอาจมีจุดรบกวนหรือการเปิดรับแสงหรือสีที่ผิดปกติ

หมายเหตุ

 • ยังสามารถกำหนดค่าได้จาก [การถ่ายภาพ: ฟิลเตอร์สร้างสรรค์สำหรับถ่ายภาพ] ในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์ ()

ลักษณะของฟิลเตอร์สร้างสรรค์

 • ความฝัน ความฝัน

  ทำให้ภาพมีลักษณะนุ่มนวล ชวนฝัน เหมือนอยู่ในโลกอื่น ทำให้ภาพเคลื่อนไหวโดยรวมดูนุ่มนวล รวมทั้งการเบลอบริเวณขอบของหน้าจอ คุณสามารถปรับบริเวณที่เบลอตามขอบหน้าจอได้

 • ภาพยนตร์เก่า ภาพยนตร์เก่า

  สร้างบรรยากาศเหมือนหนังเก่าโดยเพิ่มการสั่นไหว รอยเส้น และอาการกะพริบให้กับภาพ ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอจะถูกบดบังเป็นสีดำ คุณสามารถแก้ไขผลกระทบของการสั่นไหวและรอยเส้นได้โดยการปรับลูกเล่นฟิลเตอร์

 • ความทรงจำ ความทรงจำ

  สร้างบรรยากาศของความทรงจำที่ห่างไกล ทำให้ภาพเคลื่อนไหวโดยรวมดูนุ่มนวล รวมทั้งลดความสว่างบริเวณขอบของหน้าจอ คุณสามารถแก้ไขความอิ่มตัวของสีโดยรวมและบริเวณที่มืดตามขอบหน้าจอได้โดยการปรับลูกเล่นฟิลเตอร์

 • ขาวดำเร้าอารมณ์ ขาวดำเร้าอารมณ์

  สร้างบรรยากาศความสมจริงเป็นพิเศษด้วยภาพขาวดำที่มีความคมชัดสูง คุณสามารถปรับความหยาบและผลขาวดำได้

 • เคลื่อนไหวเอฟเฟครูเข็ม เคลื่อนไหวเอฟเฟครูเข็ม

  คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเอฟเฟคกล้องรูเข็ม (ฉากจำลอง) เลือกความเร็วในการเล่นและบันทึกภาพ

  การบันทึกภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้นจะช่วยให้ตรงกลางภาพอยู่ในโฟกัสที่คมชัด

  หากต้องการย้ายบริเวณที่ดูคมชัด (กรอบฉาก) โปรดดู “การปรับเอฟเฟคกล้องรูเข็ม” () AF จุดเดียวจะใช้เป็นพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ แนะนำให้บันทึกภาพโดยจัดจุด AF และกรอบฉากให้ตรงกัน จุด AF และกรอบฉากจะถูกซ่อนไว้ระหว่างการบันทึกภาพ

  ในขั้นตอนที่ 5 ให้ตั้งค่าความเร็วในการเล่นเป็น [5 เท่า], [10 เท่า] หรือ [20 เท่า] ก่อนการบันทึก

ความเร็วและเวลาในการเล่น (สำหรับภาพเคลื่อนไหว 1 นาที)

ความเร็ว เวลาเล่น
5 เท่า ประมาณ 12 วินาที
10 เท่า ประมาณ 6 วินาที
20 เท่า ประมาณ 3 วินาที

ข้อควรระวัง

 • [เคลื่อนไหวเอฟเฟครูเข็ม] (ภาพเคลื่อนไหวเอฟเฟคกล้องรูเข็ม)

 • ไม่มีการบันทึกเสียง
 • Servo AF ภาพเคลื่อนไหวจะถูกปิดใช้งาน
 • ไม่สามารถทำการแก้ไขภาพเคลื่อนไหวเอฟเฟคกล้องรูเข็มที่มีเวลาเล่นน้อยกว่า 1 วินาที ()

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ช่วงการรับแสงสูง ซึ่งจะรักษารายละเอียดในส่วนสว่างของฉากที่มีคอนทราสต์สูง

หมายเหตุ

 • ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็น Full HD29.97fpsIPB (มาตรฐาน) (NTSC) หรือ Full HD25.00fpsIPB (มาตรฐาน) (PAL)
 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ฉากพิเศษ

 2. บันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR

  • บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีเดียวกันกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวปกติ
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดไฟล์และระยะเวลาที่บันทึกได้ โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากมีการรวมหลายเฟรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว HDR บางส่วนของภาพเคลื่อนไหวจึงอาจดูบิดเบี้ยว ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นในการบันทึกภาพโดยใช้มือถือกล้องที่ได้รับผลกระทบจากกล้องสั่น ดังนั้นให้ลองใช้ขาตั้งกล้อง โปรดทราบว่าแม้จะใช้ขาตั้งกล้องสำหรับการบันทึกภาพ ร่องรอยภาพที่เหลืออยู่หรือจุดรบกวนอาจเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อเทียบกับการเล่นภาพปกติ ในขณะที่เล่นภาพเคลื่อนไหว HDR เฟรมต่อเฟรมหรือเล่นภาพช้า
 • สีและความสว่างของภาพอาจเปลี่ยนไปมากในชั่วขณะหนึ่ง หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว HDR นอกจากนี้ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ได้รับการอัพเดทชั่วคราวและเฟรมหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI

การถ่ายภาพนิ่ง

ไม่รองรับการถ่ายภาพนิ่งในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อถ่ายภาพนิ่ง ให้หยุดการบันทึกและเปลี่ยนการตั้งค่า [โหมดถ่ายภาพ] เป็นภาพนิ่งก่อน

การแสดงข้อมูล (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนบนหน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว โปรดดู การแสดงข้อมูล

ข้อควรระวัง

 • เวลาที่เหลืออยู่ที่แสดงขึ้นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นเพียงข้อกำหนดเท่านั้น
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลงก่อนถึงเวลาการบันทึกที่แสดงขึ้นในขั้นต้น หากไอคอน [จำกัดความร้อนสูงเกินไป (สีแดง)] สีแดงปรากฏขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงขึ้นในระหว่างการบันทึก ()