การบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่บันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนสเตอริโอในตัวกล้องหรือไมโครโฟนสเตอริโอภายนอก คุณยังสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงได้อย่างอิสระอีกด้วย

ใช้ [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นการบันทึกเสียง

ข้อควรระวัง

 • เสียงจากการทำงานของ Wi-Fi อาจถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก จึงไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สายในระหว่างการบันทึกเสียง
 • เมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกหรือหูฟังเข้ากับกล้อง ควรแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กเข้าไปจนสุด
 • ไมโครโฟนในตัวกล้องอาจบันทึกเสียงกลไกของเลนส์หรือเสียงการทำงานของกล้อง/เลนส์ด้วย หากทำการใช้งาน AF หรือใช้งานกล้องหรือเลนส์ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากคุณใช้ไมโครโฟนภายนอกที่มีปลั๊กสัญญาณออกและจัดตำแหน่งให้ห่างจากกล้องและเลนส์ อาจช่วยลดเสียงเหล่านี้ได้
 • อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ เข้ากับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอกของกล้อง นอกจากไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น
 • อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] เมื่อกำลังฟังเสียงด้วยหูฟัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดเสียงดังทันที ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อหูของคุณ

หมายเหตุ

 • ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน การตั้งค่าที่ใช้ได้กับ [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] คือ [เปิด] และ [ไม่ใช้งาน] ตั้งค่าเป็น [เปิด] สำหรับการปรับค่าอัตโนมัติของระดับการบันทึกเสียง
 • เสียงจะถูกส่งออกเช่นกัน เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน HDMI หากไม่ตั้งค่า [บันทึกเสียง] เป็น [ปิด] ในกรณีที่มีการสะท้อนกลับของสัญญาณเสียงออกจากโทรทัศน์ ให้เลื่อนกล้องออกห่างจากโทรทัศน์หรือลดระดับเสียงลง
 • ไม่สามารถปรับสมดุลเสียงระหว่าง L/R (ซ้าย/ขวา) ได้
 • เสียงจะถูกบันทึกที่อัตราความถี่ 48 kHz/16-บิต

การบันทึกเสียง/ระดับการบันทึกเสียง

 • อัตโนมัติ

  ระดับการบันทึกเสียงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ การควบคุมระดับแบบอัตโนมัติจะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับระดับเสียง

 • ตั้งเอง

  คุณสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงได้ตามต้องการ เลือก [ระดับเสียง] และหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ในขณะที่มองมาตรระดับเพื่อปรับระดับการบันทึกเสียง มองที่ตัวแสดงขีดระดับสูงสุด และปรับเพื่อให้มาตรระดับทางด้านขวาของเครื่องหมาย “12” (-12 dB) สว่างขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีเสียงดังสุด หากมาตรระดับเกิน “0” เสียงจะผิดเพี้ยน

 • ไม่ใช้งาน

  เสียงจะไม่ถูกบันทึก

ลดเสียงลม

ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] เพื่อลดความผิดเพี้ยนของเสียงในฉากกลางแจ้งที่มีลมแรง ซึ่งจะถูกปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกกับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก ขณะที่ฟังก์ชั่นลดเสียงลมทำงานอยู่ บางส่วนของเสียงเบสต่ำจะถูกลดลงไปด้วย

การลดเสียงรบกวน

เมื่อทำการบันทึกโดยใช้ไมโครโฟนในตัวกล้อง คุณสมบัตินี้จะลดเสียงกลไกของเลนส์ที่เกิดจากการโฟกัสอัตโนมัติ รวมถึงเสียงรบกวนตามธรรมชาติ

 • ไม่ใช้งาน

  ปิดใช้งานการลดเสียงรบกวน

 • ใช้งาน

  เปิดใช้งานการลดเสียงรบกวน

 • สูง

  ลดเสียงรบกวนได้มากกว่า [ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

 • คุณภาพเสียงอาจแตกต่างออกไปเมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] มากกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]
 • แม้ว่า [สูง] จะลดเสียงรบกวนได้มากกว่า [ใช้งาน] แต่ตัวเลือกนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงมากขึ้น
 • ประสิทธิภาพของการลดเสียงรบกวนจะแตกต่างกันไปตามเลนส์
 • การลดเสียงรบกวนตามธรรมชาติอาจทำให้เสียงรบกวนบางอย่างชัดเจนขึ้น
 • ลองทดสอบการบันทึกก่อน เนื่องจากประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการถ่ายภาพ
 • หากต้องการลดเสียงรบกวนในสัญญาณออกหูฟัง ให้กำหนดค่า [การตรวจสอบเสียง] ()