คุณสมบัติระบบไร้สาย

บทนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ FTP เซิร์ฟเวอร์ หรือบริการบนเว็บแบบไร้สายผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi และส่งภาพ รวมถึงวิธีการใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ GPS

ข้อควรระวัง

  • สำคัญ

  • โปรดทราบว่าแคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการตั้งค่าการสื่อสารแบบไร้สายที่ผิดพลาดเมื่อใช้งานกล้อง นอกจากนี้ แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานกล้อง

    เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สาย โปรดสร้างการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามดุลยพินิจและยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง แคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการบุกรุกอื่นๆ