แถบเมนู: คุณสมบัติระบบไร้สาย

ข้อควรระวัง

  • การสื่อสารแบบไร้สายไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสายเชื่อมต่อ
  • อุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานกับกล้อง โดยการเชื่อมต่อด้วยสายเชื่อมต่อ ขณะที่กล้องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi
  • กล้องจะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้หากไม่มีการ์ดอยู่ภายใน (ยกเว้น [คอมพิวเตอร์], [การตั้งค่า FTP] หรือ [เมฆครึ้ม])
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะถูกยกเลิกหากคุณตั้งการเปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง หรือเปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหรือฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ (แต่การเชื่อมต่อการถ่ายโอนผ่าน FTP ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะตั้งการเปิด/ปิดเป็น ปิดเครื่อง)
  • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องจะไม่ทำงาน