การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Access Point

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ผ่าน Access Point ที่รองรับ WPS (โหมด PBC)

ก่อนอื่น ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม WPS และระยะเวลาในการกดปุ่ม อาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 1. กำหนดการตั้งค่า Wi-Fi เป็น [ใช้งาน]

 2. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 3. เลือกตัวเลือก

  • หากประวัติ () แสดงขึ้น ให้สลับหน้าจอด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มอเนกประสงค์
 4. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

  • ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น หากคุณเลือก [สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] หากติดตั้ง Camera Connect แล้ว เลือก [ไม่แสดง]
  • ในหน้าจอ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน] ที่แสดงถัดไป ให้เลือก [เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi]
 5. เลือก [เปลี่ยนเน็ตเวิร์ค]

  • แสดงขึ้นเมื่อเลือก [สมาร์ทโฟน] หรือ [คอมพิวเตอร์]
 6. เลือก [เชื่อมต่อด้วย WPS]

  หมายเหตุ

 7. เลือก [WPS (โหมด PBC)]

  • เลือก [ตกลง]
 8. เชื่อมต่อกับ Access Point ผ่าน Wi-Fi

  • กดปุ่ม WPS ของ Access Point
  • เลือก [ตกลง]
 9. เลือก [ตั้งค่าอัตโนมัติ]

 10. ระบุการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชั่น Wi-Fi

  [สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน]

  • บนหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน ให้แตะ SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง จากนั้นป้อนรหัสผ่านของ Access Point สำหรับการเชื่อมต่อ

  ไปยังขั้นตอนที่ 8 ใน การเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ใช้ Bluetooth

  [คอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรล (EOS Utility)]

  ไปยังขั้นตอนที่ 7 หรือ 8 ใน การใช้งานกล้องโดยใช้ EOS Utility

  [ถ่ายโอนภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์โอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP]

  ไปยังขั้นตอนที่ 10 ใน การเชื่อมต่อผ่าน Access Point

  [บริการบนเว็บอัปโหลดไปยังบริการบนเวป]

  ไปยังขั้นตอนที่ 5 ใน การบันทึก Image.Canon และตั้งค่าการส่งภาพอัตโนมัติ

โหมด Access Point ของกล้อง

โหมด Access Point ของกล้องเป็นโหมดการเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแต่ละอุปกรณ์โดยตรงผ่าน Wi-Fi แสดงขึ้นเมื่อ [สมาร์ทโฟน], [คอมพิวเตอร์] หรือ [การตั้งค่า FTP] ถูกเลือกหลังจาก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 • เชื่อมต่ออย่างง่าย

  ใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วย SSID ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง

 • เชื่อมต่อด้วยตนเอง

  ป้อน SSID ของอุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอกล้องเพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

การตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง

ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามฟังก์ชั่น Wi-Fi

 1. เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง]

  • เลือก [ตกลง]
 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าถึงหน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข
  • หากต้องการใช้เกตเวย์ ให้เลือก [ใช้งาน] จากนั้นเลือก [แอดเดรส]
 3. ป้อนค่าที่ต้องการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ป้อนในบริเวณด้านบน และใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกหมายเลขที่จะป้อน กด ตั้งค่า เพื่อป้อนหมายเลขที่เลือก
  • กดปุ่ม เมนู เพื่อตั้งเป็นหมายเลขที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 2
 4. เลือก [ตกลง]

  • เมื่อคุณตั้งค่ารายการที่จำเป็นแล้ว ให้เลือก [ตกลง]
  • หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องป้อนค่าใดบ้าง โปรดดู การตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย หรือสอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย