การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi และดำเนินการใช้งานกล้องโดยใช้ EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) ติดตั้ง EOS Utility เวอร์ชั่นล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำหรับคำแนะนำการใช้งานการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์

การใช้งานกล้องโดยใช้ EOS Utility

เมื่อใช้ EOS Utility คุณสามารถนำเข้าภาพจากกล้อง ควบคุมกล้อง และดำเนินการใช้งานอื่นๆ ได้

ขั้นตอนบนกล้อง (1)

 1. กำหนดการตั้งค่า Wi-Fi เป็น [ใช้งาน]

 2. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 3. เลือก [คอมพิวเตอร์รีโมทคอนโทรล (EOS Utility)]

  • หากประวัติ () แสดงขึ้น ให้สลับหน้าจอด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มอเนกประสงค์
 4. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 5. ตรวจสอบ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่าน

  • ตรวจสอบ SSID (1) และรหัสผ่าน (2) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง

ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ (1)

 1. เลือก SSID แล้วป้อนรหัสผ่าน

  หน้าจอของคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่าง)

  • บนหน้าจอการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ให้เลือก SSID ที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 5 ใน ขั้นตอนบนกล้อง (1)
  • สำหรับรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 5 ใน ขั้นตอนบนกล้อง (1)

ขั้นตอนบนกล้อง (2)

 1. เลือก [ตกลง]

  • ข้อความเหล่านี้จะแสดงขึ้น “******” แสดงถึง ตัวเลขหกหลักสุดท้ายของ MAC address ของกล้องที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนบนคอมพิวเตอร์ (2)

 1. เริ่มใช้งาน EOS Utility

 2. ใน EOS Utility ให้คลิก [Pairing over Wi-Fi/LAN]

  • หากข้อความเกี่ยวกับไฟร์วอลล์แสดงขึ้น ให้เลือก [Yes]
 3. คลิก [Connect]

  • เลือกกล้องที่จะเชื่อมต่อ แล้วคลิก [Connect]

ขั้นตอนบนกล้อง (3)

 1. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

  • เลือก [ตกลง]

หน้าจอ [สมาร์ทโฟนWi-Fi เปิด]

 • ต.เชื่อม ออก

  • ยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 • ยืนยันตั้งค่า

  • คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้
 • ราย.ข้อผิดพลาด

  • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อผิดพลาดได้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้

ข้อควรระวัง

 • หากมีการยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยการถ่ายภาพระยะไกล รายการต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ในโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวใดๆ ในโหมดถ่ายภาพนิ่งจะสิ้นสุดลง
 • คุณไม่สามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพนิ่ง เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวใน EOS Utility
 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ EOS Utility แล้ว ฟังก์ชั่นบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้
 • ในการถ่ายภาพระยะไกล ความเร็ว AF อาจจะช้าลง
 • การแสดงภาพหรือการลั่นชัตเตอร์อาจช้าลง ขึ้นอยู่กับสถานะการสื่อสาร
 • ในการถ่ายภาพแบบ Live View จากระยะไกล อัตราการส่งข้อมูลภาพจะต่ำลงเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านสายเชื่อมต่อ ดังนั้นการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงไม่สามารถแสดงได้อย่างเรียบเนียน

การถ่ายโอนภาพโดยตรง

เมื่อกล้องที่เชื่อมต่อกับ EOS Utility และหน้าต่างหลักของ EOS Utility แสดงขึ้น คุณจะสามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้

การเลือกภาพที่จะถ่ายโอน

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือก [เลือก/โอน ภาพ]

 3. เลือก [ถ่ายโอนภาพโดยตรง]

 4. เลือก [เลือกภาพ]

 5. เลือกภาพเพื่อถ่ายโอน

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพที่จะถ่ายโอน จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเพิ่ม [ตรวจสอบ] ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกาในการสลับเพื่อเลือกภาพจากการแสดงภาพทีละ 3 ภาพ หากต้องการกลับสู่การแสดงภาพทีละภาพ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ตามเข็มนาฬิกา
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นๆ เพื่อถ่ายโอน ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 5
  • หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้กดปุ่ม เมนู
 6. เลือก [ถ่ายโอนภาพโดยตรง]

 7. เลือก [ตกลง]

  • ภาพที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์

การเลือกภาพหลายภาพ

สามารถถ่ายโอนภาพหลายภาพได้พร้อมกันหลังจากที่คุณเลือกวิธีการเลือกแล้ว

 1. เข้าสู่หน้าจอ [เลือก/โอน ภาพ]

 2. เลือก [หลายภาพ]

 3. เลือกวิธีการเลือกที่จะใช้

  • เลือกช่วงของภาพ

   • เลือก [เลือกช่วงของภาพ] การเลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายของช่วงของภาพจะทำเครื่องหมายทุกภาพในช่วงด้วยเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] และสำเนาหนึ่งชุดของแต่ละภาพจะถูกส่งออกไป
   • หากต้องการเปลี่ยนจำนวนภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2
  • ในโฟลเดอร์

   • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จในโฟลเดอร์] จะเลือกภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือกที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จ
   • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในโฟลเดอร์] จะเลือกภาพทุกภาพที่ยังไม่ส่งในโฟลเดอร์ที่เลือก
   • การเลือก [ลบประวัติการโอนภาพในโฟลเดอร์] จะลบประวัติการถ่ายโอนภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในโฟลเดอร์] และถ่ายโอนภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นได้
  • ในการ์ด

   • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จในการ์ด] จะเลือกภาพทุกภาพในการ์ดที่เลือกที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จ
   • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในการ์ด] จะเลือกภาพทุกภาพที่ยังไม่ส่งในการ์ดที่เลือก
   • การเลือก [ลบประวัติการโอนภาพในการ์ด] จะลบประวัติการถ่ายโอนภาพในการ์ดที่เลือก หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในการ์ด] และถ่ายโอนภาพทั้งหมดในการ์ดนั้นได้
 4. เลือก [ถ่ายโอนภาพโดยตรง]

 5. เลือก [ตกลง]

  • ภาพที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF

สำหรับภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF คุณสามารถระบุภาพที่จะถ่ายโอนได้

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือกชนิดของภาพที่จะถ่ายโอน

  • โอนภาพ RAW+JPEG

   • เลือก [โอนภาพ RAW+JPEG] แล้วเลือก [JPEG เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+JPEG]
  • โอนภาพ RAW+HEIF

   • เลือก [โอนภาพ RAW+HEIF] แล้วเลือก [HEIF เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+HEIF]

ข้อควรระวัง

 • บางรายการเมนูไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการถ่ายโอนภาพ

หมายเหตุ

 • การตั้งค่านี้จะเชื่อมโยงกับการตั้งค่า [โอนภาพ RAW+JPEG] และ [โอนภาพ RAW+HEIF] บนหน้าจอ [ชนิด/ชนาด ภาพที่โอน] ()

การสร้างและการบันทึกคำอธิบาย

คุณสามารถสร้างคำบรรยายและบันทึกลงบนกล้องเพื่อใช้คำอธิบายได้ใน การเพิ่มคำอธิบายก่อนถ่ายโอน

 1. เริ่มต้น EOS Utility แล้วเลือก [Camera settings]

 2. เลือก [WFT Captions]

 3. ป้อนคำอธิบาย

  • ป้อนได้สูงสุด 31 อักขระ (ในรูปแบบ ASCII)
  • ในการรับข้อมูลคำบรรยายภาพที่เก็บไว้ในกล้อง ให้เลือก [Load settings]
 4. ตั้งคำอธิบายบนกล้อง

  • เลือก [Apply to camera] เพื่อตั้งคำอธิบายใหม่ของคุณบนกล้อง