การถ่ายโอนภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์

สามารถถ่ายโอนภาพของคุณไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่กล้องเชื่อมต่ออยู่

การเตรียมพร้อม

จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ยังต้องได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อทำหน้าที่เป็น FTP เซิร์ฟเวอร์

 • Windows 10 (ver. 1607 หรือใหม่กว่า)
 • Windows 8.1, Windows 8.1 Pro

สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่เป็น FTP เซิร์ฟเวอร์ โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็น FTP เซิร์ฟเวอร์กับ Access Point ล่วงหน้า

การเชื่อมต่อกับ Access Point

 1. กำหนดการตั้งค่า Wi-Fi เป็น [ใช้งาน]

 2. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

 3. เลือก [ถ่ายโอนภาพไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์โอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP]

 4. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 5. เลือก [วิธีการตั้งค่า]

  • เลือกตัวเลือก แล้ว [ตกลง] เพื่อไปหน้าจอถัดไป
  • เลือก [กำหนดค่าแบบออนไลน์] เพื่อกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้วเข้าร่วมเครือข่าย
  • เลือก [กำหนดค่าแบบออฟไลน์] เพื่อกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ FTP เซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
 6. เลือก [เชื่อมต่อด้วย WPS]

  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อผ่าน WPS (โหมด PBC) หากต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ด้วยวิธีอื่น โปรดดู การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Access Point
 7. เลือก [WPS (โหมด PBC)]

  • เลือก [ตกลง]
 8. กดปุ่ม WPS บน Access Point

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปุ่ม WPS และระยะเวลาในการกด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Access Point
  • เลือก [ตกลง] เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับ Access Point หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับ Access Point
 9. เลือกตัวเลือกการตั้งค่าหมายเลข IP

  • เลือก [ตกลง]
 10. เลือกตัวเลือก IPv6

  • เลือก [ตกลง]

การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ FTP เซิร์ฟเวอร์

 1. เลือกโหมด FTP

  • สำหรับการถ่ายโอน FTP อย่างปลอดภัยโดยใช้ใบรับรองหลัก ให้เลือก [FTPS] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าใบรับรองหลัก โปรดดู ตั้งค่าใบรับรองหลัก
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 2. เลือก [ตั้งค่าแอดเดรส]

  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงขึ้นหากคุณได้ระบุ [ตั้งค่าอัตโนมัติ] สำหรับหมายเลข IP หรือ [ตั้งค่าด้วยตนเอง] สำหรับหมายเลขเครื่อง DNS แล้ว
  • หน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขจะแสดงขึ้น หากคุณได้ระบุ [ไม่ใช้งาน] สำหรับหมายเลขเครื่อง DNS แล้ว
 3. ป้อนหมายเลข IP ของ FTP เซิร์ฟเวอร์

  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอ () เพื่อป้อนหมายเลข IP หากใช้ DNS ให้ป้อนชื่อโดเมน
  • กดปุ่ม เมนู เพื่อตั้งเป็นค่าที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 2
 4. กำหนดค่าหมายเลขพอร์ต

  • โดยปกติ ให้กำหนด [ตั้งค่าหมายเลขพอร์ต] เป็น 00021
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 5. กำหนดการตั้งค่าโหมด Passive

  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • หากข้อผิดพลาด 41 (เชื่อมต่อไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้) แสดงขึ้นในขึ้นตอนที่ 8 การตั้งค่า [โหมด Passive] เป็น [ใช้งาน] อาจแก้ไขปัญหาได้
 6. กำหนดการตั้งค่า Proxy เซิร์ฟเวอร์

  • จะไม่แสดงขึ้นหากคุณเลือก [FTPS] ในขั้นตอนที่ 1
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 7. กำหนดค่าวิธีการ Login

  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
 8. ระบุโฟลเดอร์ปลายทาง

  • เลือก [โฟลเดอร์ราก] เพื่อให้บันทึกภาพลงในโฟลเดอร์ราก ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์
  • เลือก [เลือกโฟลเดอร์] เพื่อระบุโฟลเดอร์ปลายทางในโฟลเดอร์ราก หากไม่มีโฟลเดอร์นั้น จะมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • เลือก [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • เมื่อข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้น ให้เลือก [ตกลง] เพื่อเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
 9. เลือก [ตกลง]

  • ไม่แสดงในการกำหนดค่าออฟไลน์

การตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการโอนผ่าน FTP เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การตั้งค่าการถ่ายโอนผ่าน FTP

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนผ่าน FTP และการประหยัดพลังงาน

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่า Wi-Fi]

 2. เลือก [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP]

 3. เลือกตัวเลือกที่จะกำหนดค่า

  • โอนภาพอัตโนมัติเมื่อถ่าย

   เลือก [ใช้งาน] สำหรับการถ่ายโอนภาพอัตโนมัติไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ทันทีหลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในขณะที่กำลังถ่ายโอนภาพ

   ข้อควรระวัง

   • ก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดอยู่ในกล้อง หากคุณถ่ายภาพโดยไม่มีการบันทึกภาพ จะถ่ายโอนภาพไม่ได้
   • ไม่รองรับการถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติระหว่างการบันทึก หลังจากบันทึก ให้ถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหวตามที่อธิบายไว้ใน การถ่ายโอนภาพหลายภาพพร้อมกัน หรือ การเพิ่มคำอธิบายก่อนถ่ายโอน
   • ไม่สามารถลบภาพได้ในขณะถ่ายโอนภาพ

   หมายเหตุ

   • ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ภาพที่ถูกถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์จะมีลำดับตามการถ่ายภาพ
   • ภาพที่ถ่ายจะถูกเก็บไว้ในการ์ดของกล้องอีกด้วย
   • ภาพใดๆ ที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จหรือเกิดหยุดชะงัก จะถ่ายโอนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง () ภาพเหล่านี้สามารถถ่ายโอนพร้อมกันได้ด้วยตนเองในภายหลัง ()
   • การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตั้งค่าเครือข่าย (เช่น การตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์) ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนผ่าน FTP อัตโนมัติจะทำให้ไม่สามารถถ่ายโอนอัตโนมัติได้
  • ชนิด/ชนาด ภาพที่โอน

   ใน [ขนาด JPEG ที่โอน] คุณสามารถระบุขนาดของภาพที่จะถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น หากต้องการถ่ายโอน JPEG ที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อตั้งค่ากล้องให้บันทึก JPEG ที่มีขนาดใหญ่กว่าลงในการ์ดหนึ่งและ JPEG ที่มีขนาดเล็กกว่าลงในอีกการ์ด ให้ตั้งค่าเป็น [JPEGขนาดเล็ก]

   ใน [โอนภาพ RAW+JPEG] หรือ [โอนภาพ RAW+HEIF] คุณสามารถระบุชนิดของภาพที่จะถ่ายโอน

   หมายเหตุ

   • เมื่อตั้งค่ากล้องให้บันทึกภาพ RAW ลงในการ์ดหนึ่งและ JPEG หรือ HEIF ลงในอีกการ์ด ให้ระบุภาพที่จะถ่ายโอนในการตั้งค่า [โอนภาพ RAW+JPEG] หรือ [โอนภาพ RAW+HEIF] ในทำนองเดียวกัน ให้ระบุความต้องการในการถ่ายโอนของคุณเมื่อภาพ RAW+JPEG หรือภาพ RAW+HEIF ถูกบันทึกพร้อมกันลงในการ์ดใบเดียว
   • ภาพที่ถ่ายจะถูกเก็บไว้ในการ์ดของกล้องอีกด้วย
   • เมื่อภาพขนาดเดียวกันบันทึกไปยังการ์ดทั้งคู่พร้อมกัน ภาพที่บันทึกไปยังการ์ดที่เลือกสำหรับ [ การถ่ายภาพ บันทึก/ดูภาพ] หรือ [ การถ่ายภาพ ดูภาพ] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ] จะถูกถ่ายโอนก่อน
  • โอนภาพด้วยปุ่ม SET

   เมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] เพียงกดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อถ่ายโอนภาพที่แสดง คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในขณะที่กำลังถ่ายโอนภาพ

   หมายเหตุ

   • ภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถถ่ายโอนในวิธีนี้ได้
  • ตั้งค่าใบรับรองหลัก

   หากคุณได้ระบุโหมด FTP [FTPS] เมื่อกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ใบรับรองหลักที่ใช้โดย FTPS เซิร์ฟเวอร์จะต้องถูกนำเข้ามายังกล้อง

   ข้อควรระวัง

   • เฉพาะใบรับรองหลักที่มีชื่อไฟล์ “ROOT.CER”, “ROOT.CRT” หรือ “ROOT.PEM” เท่านั้นที่สามารถนำเข้ามายังกล้องได้
   • มีเพียงใบรับรองหลักหนึ่งไฟล์เท่านั้นที่สามารถนำเข้าไปยังกล้องได้ ใส่การ์ดที่มีใบรับรองหลักใส่ไว้ล่วงหน้า
   • การ์ดหลักที่เลือกสำหรับ [ การถ่ายภาพ บันทึก/ดูภาพ] หรือ [ การถ่ายภาพ ดูภาพ] ใน [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ] จะถูกใช้เพื่อนำเข้าใบรับรอง
   • อาจไม่สามารถเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อ FTPS ที่มีใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองได้

   เลือก [โหลดใบรับรองหลักจากการ์ด] เพื่อนำเข้าใบรับรองหลักในการ์ด

   หากต้องการตรวจสอบว่าใบรับรองหลักออกให้กับใครและออกโดยใคร และระยะเวลาที่ใช้ได้ ให้เลือก [ดูรายละเอียดใบรับรองหลัก]

   หากต้องการลบใบรับรองหลักที่นำเข้ามายังกล้อง ให้เลือก [ลบใบรับรองหลัก]

  • ประหยัดไฟ

   เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] และไม่มีการถ่ายโอนภาพเป็นระยะเวลาหนึ่ง กล้องจะออกจากระบบ FTP เซิร์ฟเวอร์และสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อกล้องพร้อมสำหรับการถ่ายโอนภาพอีกครั้ง หากคุณไม่ต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]

การถ่ายโอนภาพหลายภาพพร้อมกัน

หลังจากถ่ายภาพ คุณสามารถเลือกภาพหลายภาพและถ่ายโอนภาพทั้งหมดในครั้งเดียวหรือคุณยังสามารถถ่ายโอนภาพที่ยังไม่ได้ส่งหรือภาพที่ไม่สามารถส่งได้ก่อนหน้านี้

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในช่วงการถ่ายโอน

ข้อควรระวัง

 • การถ่ายโอนภาพที่กำลังดำเนินการจะหยุดชั่วคราว หากคุณเปลี่ยนเป็นโหมดภาพเคลื่อนไหว หากต้องการถ่ายโอนภาพต่อ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดภาพถ่าย

การเลือกภาพที่จะถ่ายโอน

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือก [เลือก/โอน ภาพ]

 3. เลือก [ถ่ายโอนผ่าน FTP]

 4. เลือก [เลือกภาพ]

 5. เลือกภาพที่จะถ่ายโอน

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพที่จะถ่ายโอน จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกาในการสลับเพื่อเลือกภาพจากการแสดงภาพทีละ 3 ภาพ หากต้องการกลับสู่การแสดงภาพทีละภาพ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ตามเข็มนาฬิกา
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นๆ เพื่อถ่ายโอน ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 5
  • หลังจากเลือกภาพแล้ว ให้กดปุ่ม เมนู
 6. เลือก [ถ่ายโอนผ่าน FTP]

 7. เลือก [ตกลง]

  • ภาพที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์

การเลือกภาพหลายภาพ

สามารถถ่ายโอนภาพหลายภาพได้พร้อมกันหลังจากที่คุณเลือกวิธีการเลือกแล้ว คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งต่อไปได้ตามปกติในขณะที่กำลังถ่ายโอนภาพ

 1. เข้าสู่หน้าจอ [เลือก/โอน ภาพ]

 2. เลือก [หลายภาพ]

 3. เลือกวิธีการเลือกที่จะใช้

  • เลือกช่วงของภาพ

   • เลือก [เลือกช่วงของภาพ] การเลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายของช่วงของภาพจะทำเครื่องหมายทุกภาพในช่วงด้วยเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] และสำเนาหนึ่งชุดของแต่ละภาพจะถูกส่งออกไป
   • หากต้องการเปลี่ยนจำนวนภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2
  • ในโฟลเดอร์

   • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จในโฟลเดอร์] จะเลือกภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือกที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จ
   • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในโฟลเดอร์] จะเลือกภาพทุกภาพที่ยังไม่ส่งในโฟลเดอร์ที่เลือก
   • การเลือก [ลบประวัติการโอนภาพในโฟลเดอร์] จะลบประวัติการถ่ายโอนภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในโฟลเดอร์] และถ่ายโอนภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นได้
  • ในการ์ด

   • การเลือก [เลือกภาพที่โอนไม่สำเร็จในการ์ด] จะเลือกภาพทุกภาพในการ์ดที่เลือกที่ถ่ายโอนไม่สำเร็จ
   • การเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในการ์ด] จะเลือกภาพทุกภาพที่ยังไม่ส่งในการ์ดที่เลือก
   • การเลือก [ลบประวัติการโอนภาพในการ์ด] จะลบประวัติการถ่ายโอนภาพในการ์ดที่เลือก หลังจากลบประวัติการถ่ายโอนแล้ว คุณสามารถเลือก [เลือกภาพที่ยังไม่โอนในการ์ด] และถ่ายโอนภาพทั้งหมดในการ์ดนั้นได้
 4. เลือก [ถ่ายโอนผ่าน FTP]

 5. เลือก [ตกลง]

  • ภาพที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์

การถ่ายโอนภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF

สำหรับภาพ RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF คุณสามารถระบุภาพที่จะถ่ายโอนได้

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือกชนิดของภาพที่จะถ่ายโอน

  • โอนภาพ RAW+JPEG

   • เลือก [โอนภาพ RAW+JPEG] แล้วเลือก [JPEG เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+JPEG]
  • โอนภาพ RAW+HEIF

   • เลือก [โอนภาพ RAW+HEIF] แล้วเลือก [HEIF เท่านั้น], [RAW เท่านั้น] หรือ [RAW+HEIF]

ข้อควรระวัง

 • บางรายการเมนูไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการถ่ายโอนภาพ

หมายเหตุ

 • การตั้งค่านี้จะเชื่อมโยงกับการตั้งค่า [โอนภาพ RAW+JPEG] และ [โอนภาพ RAW+HEIF] บนหน้าจอ [ชนิด/ชนาด ภาพที่โอน] ()

การเพิ่มคำอธิบายก่อนถ่ายโอน

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายเพื่อบันทึกไปยังแต่ละภาพก่อนถ่ายโอน ซึ่งจะสะดวกหากคุณต้องการแจ้งผู้รับเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ เป็นต้น คำอธิบายจะถูกเพิ่มไปยังภาพที่บันทึกไว้ในกล้อง

 • คุณสามารถตรวจสอบคำอธิบายที่เพิ่มลงในภาพโดยการตรวจสอบข้อมูล Exif ในความคิดเห็นผู้ใช้
 • สามารถสร้างและบันทึกคำอธิบายได้ด้วย EOS Utility ()
 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ถ่ายโอนภาพ]

 2. เลือก [โอนภาพพร้อมคำอธิบาย]

  • ภาพที่ดูล่าสุดจะแสดงขึ้น
 3. ระบุคำอธิบาย

  • เลือก [คำอธิบาย] และบนหน้าจอที่แสดงขึ้น ให้เลือกเนื้อหาของคำอธิบาย

 4. เลือก [โอนภาพ]

  • ภาพจะถูกถ่ายโอนพร้อมกับคำอธิบายนี้ หลังจากการถ่ายโอน การแสดงผลจะกลับไปยังหน้าจอ [ถ่ายโอนภาพ]

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถเลือกภาพอื่นๆ ได้จากหน้าจอ [โอนภาพพร้อมคำอธิบาย] หากต้องการเลือกภาพอื่นสำหรับการถ่ายโอนพร้อมกับคำอธิบาย ให้ดูภาพนั้นก่อนจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

การถ่ายโอนใหม่อัตโนมัติหากถ่ายโอนไม่สำเร็จ

หากถ่ายโอนไม่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะของกล้องจะกะพริบเป็นสีแดง ในกรณีนี้ หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหลังจากที่คุณกดปุ่ม เมนู แล้วเลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดง ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหา ()

เมื่อคุณแก้ไขปัญหาแล้ว ภาพที่ไม่สามารถส่งได้ในตอนแรกจะถูกถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะมีการพยายามถ่ายโอนภาพอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่เกิดความล้มเหลว ไม่ว่าจะใช้การถ่ายโอนภาพโดยอัตโนมัติหรือภาพที่ถ่ายจะถูกถ่ายโอนด้วยตนเองผ่าน FTP โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการถ่ายโอนหรือปิดกล้อง จะไม่มีการพยายามอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ให้ดู การถ่ายโอนภาพหลายภาพพร้อมกัน และถ่ายโอนภาพตามต้องการ

หมายเหตุ

 • หากต้องการออกจากระบบโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังจากถ่ายโอน คุณสามารถกำหนดค่าการประหยัดพลังงานบนหน้าจอ [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP] ()
 • หากคุณไม่ต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตั้งค่า [ประหยัดไฟ] บนหน้าจอ [ตั้งค่าถ่ายโอนผ่าน FTP] () เป็น [ไม่ใช้งาน]

การดูภาพที่ถ่ายโอนแล้ว

ภาพที่ถ่ายโอนไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์แล้วจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์

 • โฟลเดอร์ปลายทางของ FTP เซิร์ฟเวอร์

  • ภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้นของ FTP เซิร์ฟเวอร์ ภาพจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ [C drive] → [Inetpub] → โฟลเดอร์ [ftproot] หรือโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์นี้
  • หากโฟลเดอร์หลักของปลายทางการถ่ายโอนถูกเปลี่ยนในการตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ ให้สอบถามกับผู้ดูแล FTP เซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับปลายทางของภาพที่ถ่ายโอน