Samodejno fotografiranje z bliskavico z 1 bliskovno sprejemno enoto

To poglavje vsebuje opis osnovnega popolnoma samodejnega brezžičnega fotografiranja z uporabo EL-1, pritrjene na fotoaparat (oddajna enota) in z EL-1, nastavljeno kot sprejemno enoto.

 1. Nastavite oddajno enoto.

  • Nastavite EL-1, pritrjeno na fotoaparat, kot "oddajno enoto" ().
  • Bliskavice, ki so opremljene s funkcijo brezžične oddajne enote z optičnim prenosom, lahko uporabljate tudi kot oddajne enote.
 2. Nastavite sprejemno enoto.

  • Nastavite EL-1 kot sprejemno enoto, ki bo upravljana brezžično prek oddajne enote ().
  • Uporabljate lahko tudi druge Speedlite bliskavice EX serije, ki so opremljene s funkcijo brezžične sprejemne enote z optičnim prenosom.
  • Kot sprožilno skupino (1) lahko uporabljate katero koli od sprožilnih skupin A, B ali C.
 3. Preverite kanal.

  • Če sta komunikacijska kanala oddajne in sprejemne enote različna, ju nastavite na isto številko ().
 4. Postavite fotoaparat in bliskavico.

 5. S pomočjo krmilnega gumba na oddajni enoti izberite MODE.

 6. Nastavite način bliskavice na ETTL.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite ETTL, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Sprejemna enota je med fotografiranjem samodejno nastavljena na ETTL z upravljanjem prek oddajne enote.
  • Preverite, ali je sprožilna skupina nastavljena na VSE.
 7. Preverite, ali je bliskavica pripravljena.

  • Ko je sprejemna enota pripravljena, oddajnik žarka za pomoč pri AF utripa v presledkih po približno 1 sekundo.
  • Preverite, ali sveti lučka za pripravljenost bliskavice oddajne enote.
 8. Preverite delovanje.

  • Pritisnite gumb za poskusni blisk na oddajni enoti.
  • Speedlite se sproži. Če se ne sproži, preverite, ali je postavljena znotraj dosega prenosa ().
 9. Naredite posnetek.

  • Nastavite fotoaparat in naredite posnetek na enak način kot pri normalnem fotografiranju z bliskavico.

Opozorilo

 • Če se v bližini sprejemne enote nahaja izvor neonske svetlobe ali računalniški monitor, lahko to povzroči motnje v delovanju sprejemne enote in ta se lahko sproži nenačrtno.
 • Četudi med brezžičnim fotografiranjem z optičnim prenosom oddajna in sprejemna enota (sprožilna skupina) niso popolnoma napolnjene, ikona CHARGE/POLNJENJE ne bo prikazana na LCD plošči oddajne enote, kot je pri brezžičnem fotografiranju z radijskim prenosom (z oddajno bliskavico izključeno). Prav tako ne deluje funkcija za osvetlitev ali izključitev LCD plošče oddajne enote glede na stanje napolnjenosti oddajne enote in sprejemnih enot.
 • Če je na oddajni enoti nastavljena funkcija P.Fn-06-0 (), se pisk ne oglasi, ko je oddajna enota popolnoma napolnjena (Ta pisk ne označuje, da je zaključeno polnjenje vseh bliskovnih enot, kot je to primer pri brezžičnem fotografiranju z radijskim prenosom).

Opomba

 • Pokrivanje bliskavice oddajne in sprejemne enote je nastavljeno na 24 mm. Doseg bliskavice lahko nastavite tudi ročno.
 • Sproži se lahko tudi bliskavica na oddajni enoti ().
 • Za sprožitev studijske bliskavice lahko pritisnete gumb za predogled globinske ostrine na fotoaparatu ().
 • Če se vključi funkcija samodejnega izklopa napajanja sprejemne enote, pritisnite na gumb za poskusni blisk na oddajni enoti za vklop sprejemne enote.
 • Poskusnega bliska ne morete uporabljati, če uporabljate časovnik bliskavice na fotoaparatu.
 • Spremenite lahko čas do aktiviranja samodejnega izklopa napajanja sprejemne enote (C.Fn-10).
 • Ko je sprejemna enota popolnoma napolnjena, lahko izključite utripanje oddajnika žarka za pomoč pri AF (C.Fn-23).

Fotografiranje s samodejno bliskavico z uporabo večjega števila sprejemnih enot

Če potrebujete več izhodne moči bliskavice ali če želite na enostavnejši način opraviti postopek osvetljave, lahko zvišate število sprejemnih enot in jih sprožite vse kot eno samo bliskavico.

Dodajte sprejemno enoto in upoštevajte enake korake kot v "Samodejno fotografiranje z bliskavico z 1 bliskovno sprejemno enoto" (). Kot sprožilno skupino lahko uporabljate A, B ali C.

Če se število sprejemnih enot zviša ali če je sprožitev oddajne bliskavice vključena, je v veljavi samodejno upravljanje, ki sproži vse bliskavice z isto izhodno močjo in tako zagotovi, da skupna izhodna moč bliska omogoči standardno osvetlitev.

Fotografiranje z več bliskavicami z brezžičnimi funkcijami

Ker bodo v tem brezžičnem sistemu naslednje funkcije, nastavljene na oddajni enoti, samodejno nastavljene tudi na sprejemnih enotah, sprejemne enote (enot) ni potrebno upravljati. Zato lahko izvajate brezžično fotografiranje z bliskavico na isti način kot običajno fotografiranje.

Opozorilo

 • Frekvenco bliskavice pri stroboskopski bliskavici med brezžičnim fotografiranjem z optičnim prenosom lahko nastavite od 1 Hz do 199 Hz (nastavitve od 250 Hz do 500 Hz niso na voljo).

Opomba

 • Sprejemno enoto lahko upravljate tudi neposredno in ločeno nastavite popravek osvetlitve z bliskavico in pokrivanje bliskavice za vsako sprejemno enoto posebej.

O oddajni(h) enoti(h)

Določite lahko dve ali več oddajnih enot. Če uporabljate več fotoaparatov s priključenimi oddajnimi enotami, lahko menjavate fotoaparate pri brezžičnem stroboskopskem fotografiranju z uporabo iste osvetljave (sprejemnih enot).