Nastavenie

Táto kapitola opisuje nastavenia ponuky na karte nastavení ([Nastavenie: Set-up/Nastavenie]).