Power Saving/Úspora energie

Môžete nastaviť čas automatického vypnutia fotoaparátu a hľadáčika ([Auto power off/Automatické vypnutie] a [Viewfinder off/Vypnutý hľadáčik]).

  1. Vyberte položku [Nastavenie: Power saving/Úspora energie].

  2. Vyberte položku.

Poznámka

  • V bežných situáciách by ste mali nastaviť položku [Auto power off/Automatické vypnutie] na 15 sekúnd, aby ste šetrili energiu batérie.
  • Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, skôr než časovač [Viewfinder off/Vypnutý hľadáčik] uplynie, časovač tým vynulujete.
  • Nastavenia úspory energie sa neuplatňujú počas snímania, prehrávania videozáznamu ani bezdrôtového pripojenia.