Language/Jazyk

  1. Vyberte položku [Nastavenie: Language/JazykLanguage/Jazyk].

    • Pri prvom nastavení vyberte položku [Nastavenie: Language/JazykLanguage/Jazyk].
  2. Vyberte požadovaný jazyk.

Poznámka

  • Pri prvom zapnutí napájania je jazyk nastavený na angličtinu.