Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo

Pri prvom zapnutí napájania alebo po resetovaní dátumu/času/časového pásma najskôr nastavte podľa týchto pokynov časové pásmo.

Keď najskôr nastavíte časové pásmo, v budúcnosti môžete toto nastavenie jednoducho podľa potreby upraviť a dátum a čas sa podľa neho aktualizujú.

Nastavte dátum a čas, pretože do zhotovených snímok budú pridané informácie o dátume a čase snímania.

Poznámka

 • Pri prvom zapnutí napájania je zobrazenie v angličtine.
 1. Vyberte položku [Nastavenie: Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo].

 2. Nastavte časové pásmo.

  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte položku [Time zone/Časové pásmo].
  • Stlačte tlačidlo SET.
  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte časové pásmo a stlačte tlačidlo SET.
  • Ak vaše časové pásmo nie je uvedené, stlačte tlačidlo MENUa potom nastavte rozdiel oproti času UTC v položke [Time difference/Časový rozdiel].
  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte položku [Time difference/Časový rozdiel] (+ alebo –, hodiny alebo minúty) a stlačte tlačidlo SET.
  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu ju nastavte a stlačte tlačidlo SET.
  • Po zadaní časového pásma alebo časového rozdielu vyberte stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu položku [OK] a stlačte tlačidlo SET.
 3. Nastavte dátum a čas.

  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte položku a stlačte tlačidlo SET.
  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu ju nastavte a stlačte tlačidlo SET.
 4. Nastavte letný čas.

  • Nastavte ho podľa potreby.
  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte položku [Vypnutý letný čas] a stlačte tlačidlo SET.
  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte položku [Letný čas] a stlačte tlačidlo SET.
  • Keď nastavíte letný čas na možnosť [Letný čas], čas nastavený v 3. kroku sa posunie o hodinu dopredu. Keď nastavíte možnosť [Vypnutý letný čas], letný čas sa zruší a čas sa posunie o hodinu dozadu.
 5. Ukončite nastavenie.

  • Stláčaním tlačidla Uzávierka alebo Snímanie videozáznamu vyberte položku [OK].

Upozornenie

 • Nastavenia dátumu, času a časového pásma sa môžu resetovať, keď sa batéria vybije alebo ak je fotoaparát dlhší čas vystavený mrazu. Ak sa to stane, nastavte ich ešte raz.
 • Po zmene nastavenia [Zone/Time difference/Pásmo/časový rozdiel] skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas.

Poznámka

 • Čas automatického vypnutia sa môže predĺžiť, kým je zobrazená obrazovka [Nastavenie: Date/Time/Zone/Dátum a čas/pásmo].