Video System/Videosystém

Nastavte videosystém televízora používaného na zobrazovanie. Toto nastavenie určuje snímkové frekvencie dostupné pri snímaní videozáznamov.

 1. Vyberte položku [Nastavenie: Video system/Videosystém].

 2. Vyberte položku.

  • For NTSC/Pre NTSC

   Pre oblasti používajúce televízny systém NTSC, ako sú napríklad Severná Amerika, Japonsko, Južná Kórea a Mexiko.

  • For PAL/Pre PAL

   Pre oblasti používajúce televízny systém PAL, ako sú napríklad Európa, Rusko, Čína a Austrália.