Vynulovanie fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu týkajúce sa funkcií snímania a ponúk je možné obnoviť na pôvodné hodnoty.

  1. Vyberte položku [Nastavenie: Clear all camera settings/Vymazať všetky nastavenia fotoaparátu].

  2. Vymažte nastavenia.

    • Na obrazovke s potvrdením vyberte položku [OK].