Ďalšie informácie

  • Certification Logo Display/Zobrazenie certifikačných značiek

    Výberom položky [Nastavenie: Certification Logo Display/Zobrazenie certifikačných značiek] zobrazíte niektoré certifikačné značky fotoaparátu. Ďalšie certifikačné značky nájdete na tele a balení fotoaparátu.

  • Firmware/Firmvér

    Výberom položky [Nastavenie: Firmware/Firmvér] aktualizujte firmvér fotoaparátu.