Bezdrôtové funkcie

Táto kapitola popisuje používanie komunikačných funkcií na pripojenie fotoaparátu k smartfónu alebo tabletu (ďalej sa súhrnne označujú ako „smartfóny“) cez Wi-Fi, odosielanie snímok, ovládanie fotoaparátu na diaľku alebo vykonávanie ďalších operácií.

Upozornenie

  • Cez Wi-Fi sa tento fotoaparát môže pripojiť iba k smartfónom.

Upozornenie

  • Dôležité

  • Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené chybnými nastaveniami siete pri používaní fotoaparátu. Spoločnosť Canon navyše nenesie zodpovednosť za žiadne iné straty ani škody spôsobené používaním fotoaparátu.

    Pri používaní siete podniknite podľa vlastného uváženia bezpečnostné opatrenia, ktoré považujete za potrebné. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené neoprávneným prístupom alebo inými narušeniami zabezpečenia.