Odstraňovanie problémov

Reakcia na chybové hlásenia

Prípadné chyby zobrazené v hľadáčiku vyriešte podľa týchto príkladov nápravných opatrení.

11 12

11: Connection target not found/Cieľ pripojenia sa nenašiel

 • Je spustená aplikácia Camera Connect?

  • Vytvorte pripojenie pomocou aplikácie Camera Connect ().

12: Connection target not found/Cieľ pripojenia sa nenašiel

 • Je smartfón zapnutý?

  • Zapnite smartfón a chvíľu počkajte. Ak stále nie je možné vytvoriť pripojenie, vykonajte postupy na jeho opätovné vytvorenie.

Pokyny pre komunikačné funkcie

V prípade pomalšieho prenosu, straty pripojenia, trhaného obrazu alebo iných problémov pri používaní komunikačných funkcií vyskúšajte nasledujúce nápravné opatrenia.

Ak sa prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN zníži v dôsledku rušenia nasledujúcimi elektronickými zariadeniami, prestaňte ich používať alebo vytvorte pripojenie ďalej od nich.

 • V bezdrôtových sieťach IEEE 802.11b/g/n fotoaparát komunikuje v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu sa môže prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN znížiť, ak sú v blízkosti zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, mikrofóny, smartfóny alebo podobné zariadenia fungujúce v rovnakom frekvenčnom pásme.

Zabezpečenie

Ak bezpečnostné nastavenia nie sú správne nastavené, môžu nastať nasledujúce problémy.

 • Monitorovanie prenosu

  Tretie strany so zlými úmyslami môžu sledovať prenosy v bezdrôtovej sieti LAN a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.

 • Neoprávnený prístup k sieti

  Tretie strany so zlými úmyslami môžu získať neoprávnený prístup k sieti, ktorú používate, s cieľom ukradnúť, zmeniť alebo zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov neoprávneného prístupu, ako je infiltrácia (keď niekto prevezme identitu s cieľom získať prístup k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu odrazový mostík (ak niekto získa neoprávnený prístup k vašej sieti ako odrazový mostík na zakrytie stôp pri infiltrácii iných systémov).

Odporúča sa využiť systémy a funkcie na dôkladné zabezpečenie siete, ktoré zabránia výskytu týchto typov problémov.