Ukončenie pripojení alebo opätovné pripojenie

Ukončenie pripojení

  1. Vyberte položku [Disconnect,exit/Odpojiť, ukončiť].

  2. Vyberte položku [OK].

Opätovné pripojenie

  1. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi/Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Vyberte položku [SmartfónConnect to smartphone/Pripojenie k smartfónu].

  3. Pripravte smartfón.

    • Pripravte smartfón podľa zobrazených pokynov.
    • Ak boli v smartfóne zmenené nastavenia, obnovte predchádzajúce nastavenia, aby ste umožnili pripojenie k fotoaparátu.