Nastavenia pripojenia Bluetooth

 1. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: Bluetooth settings/Nastavenia pripojenia Bluetooth].

 2. Vyberte položku.

 • Bluetooth

  Ak nebudete používať funkciu Bluetooth, vyberte položku [Disable/Zakázať].

 • Check connection information/Zobraziť informácie o pripojení

  Umožňuje skontrolovať názov a stav pripojenia spárovaných smartfónov.

 • Bluetooth address/Adresa Bluetooth

  Môžete si pozrieť adresu Bluetooth fotoaparátu.