Vymazanie nastavení bezdrôtového pripojenia

Všetky nastavenia sieťových funkcií možno vymazať. Môžete tým zabrániť úniku informácií, ak fotoaparát požičiate alebo zmení vlastníka.

  1. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: Clear wireless settings/Vymazať nastavenia bezdrôtového pripojenia].

  2. Vyberte položku [OK].

Upozornenie

  • Ak ste fotoaparát spárovali so smartfónom, na obrazovke nastavení pripojenia Bluetooth smartfónu odstráňte informácie o pripojení fotoaparátu, pre ktorý ste obnovili predvolené nastavenia bezdrôtovej komunikácie.