Komunikácia so smartfónom prostredníctvom aplikácie Camera Connect

Inštalácia aplikácie Camera Connect do smartfónov

V smartfóne so systémom Android alebo iOS musí byť nainštalovaná špecializovaná (bezplatná) aplikácia Camera Connect.

 • Aplikácia Camera Connect sa dá nainštalovať zo služby Google Play alebo App Store. Do služby Google Play alebo App Store môžete prejsť aj pomocou kódu QR v príručke dodanej s fotoaparátom.

Poznámka

 • Informácie o verziách operačných systémov podporovaných aplikáciou Camera Connect nájdete na lokalite na prevzatie aplikácie Camera Connect.
 • Po aktualizáciách firmvéru fotoaparátu alebo aktualizáciách aplikácie Camera Connect alebo systému Android či iOS sa vzorové obrazovky a ďalšie podrobnosti v tejto príručke nemusia zhodovať so skutočnými prvkami používateľského rozhrania.

Pripojenie k smartfónu kompatibilnému s rozhraním Bluetooth cez Wi-Fi

Podľa týchto pokynov vytvorte pripojenie Wi-Fi medzi fotoaparátom a smartfónom podporujúcim nízkoenergetickú technológiu Bluetooth (ďalej len „Bluetooth“). Potom môžete ukladať snímky z fotoaparátu do smartfónu pomocou aplikácie Camera Connect.

 • Postup v smartfóne (1)

  Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite Bluetooth a Wi-Fi. Spárovanie s fotoaparátom nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia Bluetooth smartfónu.

 • Postup vo fotoaparáte (1)

  Ak sa chcete znova pripojiť k smartfónu, ku ktorému ste sa predtým pripojili, môžete jednoducho zapnúť fotoaparát a spustiť aplikáciu Camera Connect.

  1. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi/Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Vyberte položku [SmartfónConnect to smartphone/Pripojenie k smartfónu].

  3. Vyberte položku [Add a device to connect to/Pridať zariadenie na pripojenie].

  4. Stlačte tlačidlo SET.

   • Do smartfónu nainštalujte aplikáciu Camera Connect a vyberte položku [OK].
  5. Vyberte položku [Pair via Bluetooth/Spárovať cez Bluetooth].

   • Ak chcete spárovať fotoaparát s iným smartfónom, na nasledujúcej obrazovke vyberte položku [OK].
 • Postup v smartfóne (2)

  1. Spustite aplikáciu Camera Connect.

  2. Klepnite na fotoaparát na jeho spárovanie.

  3. Klepnite na [Pair/Spárovať] (len v systéme iOS).

 • Postup vo fotoaparáte (2)

  1. Vyberte položku [OK].

 • Postup v smartfóne (3)

  1. Keď sa zobrazí [Pairing complete/Spárovanie dokončené], klepnite na [OK].

  2. V aplikácii Camera Connect klepnite na [Images on camera/Snímky vo fotoaparáte].

   • Keď sa zobrazí hlásenie na potvrdenie pripojenia fotoaparátu, klepnite na [Join/Pripojiť].
   • Po vytvorení pripojenia Wi-Fi sa v smartfóne zobrazia snímky vo fotoaparáte. Vo fotoaparáte sa zobrazí [Wi-Fi on/Wi-Fi zapnuté].
  3. Vyberte snímky a uložte ich do smartfónu.

  Upozornenie

  • Pripojenia Bluetooth spotrebúvajú energiu batérie fotoaparátu.

Funkcie aplikácie Camera Connect

 • Images on camera/Snímky vo fotoaparáte

  • Snímky možno prezerať alebo odstraňovať.
  • Snímky možno ukladať do smartfónu.
 • Remote live view shooting/Snímanie na diaľku so živým náhľadom

  • Umožňuje snímanie statických záberov na diaľku so živým náhľadom v smartfóne.
 • Location information/Lokalizačné informácie

  • V tomto fotoaparáte nie je táto funkcia podporovaná.
 • Camera settings/Nastavenia fotoaparátu

  • Umožňuje meniť nastavenia fotoaparátu.

Zrušenie spárovania

Spárovanie so smartfónom môžete zrušiť nasledujúcim spôsobom.

 1. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi/Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Vyberte položku [SmartfónConnect to smartphone/Pripojenie k smartfónu].

 3. Vyberte položku [Delete connection information/Odstrániť informácie o pripojení].

 4. Vyberte smartfón, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.

  • Smartfóny, ktoré sú momentálne spárované s fotoaparátom, sú označené [Bluetooth].
 5. Vyberte položku [OK].

 6. Vymažte informácie o fotoaparáte v smartfóne.

  • V ponuke nastavenia pripojenia Bluetooth v smartfóne vymažte informácie o fotoaparáte zaregistrované v smartfóne.

Pripojenie cez Wi-Fi bez použitia rozhrania Bluetooth

K smartfónom bez podpory rozhrania Bluetooth pripojte fotoaparát cez Wi-Fi nasledujúcim spôsobom.

 • Postup vo fotoaparáte (1)

  1. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi/Bluetooth connection/Pripojenie Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Vyberte položku [SmartfónConnect to smartphone/Pripojenie k smartfónu].

  3. Vyberte položku [Add a device to connect to/Pridať zariadenie na pripojenie].

  4. Stlačte tlačidlo SET.

   • Do smartfónu nainštalujte aplikáciu Camera Connect a vyberte položku [OK].
  5. Vyberte položku [Connect via Wi-Fi/Pripojiť cez Wi-Fi].

  6. Pozrite si identifikátor SSID a heslo.

 • Postup v smartfóne

  1. V smartfóne vytvorte pripojenie Wi-Fi.

   • V smartfóne aktivujte funkciu Wi-Fi a potom klepnite na identifikátor SSID (názov siete), ktorý ste zistili v 6. kroku.
   • Zadajte heslo zo 6. kroku.
  2. Spustite aplikáciu Camera Connect a klepnutím na fotoaparát sa k nemu pripojte cez Wi-Fi.

   • Na zobrazenej obrazovke klepnite na fotoaparát, aby ste sa k nemu pripojili cez Wi-Fi.
 • Postup vo fotoaparáte (2)

  1. Vyberte položku [OK].

   • Vo fotoaparáte sa zobrazí [SmartfónWi-Fi on/Wi-Fi zapnuté].
   • V smartfóne sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie Camera Connect.

Všeobecné pokyny súvisiace s komunikáciou so smartfónmi prostredníctvom aplikácie Camera Connect

Upozornenie

 • Počas pripojenia cez Wi-Fi nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
 • Pri snímaní na diaľku sa môže automatické zaostrovanie spomaliť.
 • V závislosti od stavu komunikácie sa môže zobrazenie snímky alebo časovanie otvorenia uzávierky oneskoriť.

Poznámka

 • Pri vytvorenom pripojení Wi-Fi sa odporúča vypnúť funkciu úspory energie smartfónu.