Fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio

Acest capitol descrie fotografierea stroboscopică folosind funcţia transmiţător / receptor cu transmisie wireless radio.

Consultaţi harta sistemului () pentru accesoriile necesare pentru fotografiere wireless cu transmisie radio.

Atenţie

  • Când modul de fotografiere al aparatului este setat la un mod complet automat sau un mod din zona de bază, operaţiunile din acest capitol nu sunt disponibile. Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE flexibil Program AE AE Prioritate timp de expunere AE prioritate diafragmă Expunere manuală bulb (Bulb) (zonă fotografiere avansată).
  • Când prioritizaţi fotografierea cu bliţ wireless cu transmisie radio, nu folosiţi butonul de alimentare, nu deschideţi capacul compartimentului pentru baterie, etc. Conexiunea wireless se va încheia.

Notă

  • Bliţul EL-1 ataşat la aparatul este denumit “transmiţător” şi bliţul Speedlite controlat wireless este denumit “receptor”.
  • Bliţul EL-1 permite declanşare de la distanţă (fotografiere de la distanţă) din receptor (). Pentru detalii, consultaţi Manualul de instrucţiuni al bliţului Speedlite care este echipat cu funcţia de declanşare de la distanţă.