Fotografiere legată cu transmisie radio

Când folosiţi un aparat EOS DIGITAL lansat în şi după 2012 (exceptând EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D şi EOS 1200D), puteţi realiza fotografiere legată, care declanşează automat obturatorul unui aparat receptor prin conectarea la un aparat transmiţător. Puteţi fotografia legat cu până la 16 aparate, atât unităţi transmiţător cât şi unităţi receptor. Acest lucru este folositor când doriţi să fotografiaţi un subiect din mai multe unghiuri în acelaşi timp.

Pentru a fotografia legat, ataşaţi aparatului un Speedlite sau un Transmiter Speedlite care suportă transmisie wireless radio. Când este folosit cu un aparat lansat până în 2011 sau cu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D sau EOS 1200D, unitatea poate fi folosit doar ca “unitate aparat transmiţător”. Unitatea nu poate fi folosită ca o „unitate aparat receptor“.

Anumite aparate foto nu sunt compatibile.

(1) Unitate aparat transmiţător

(2) Unitate aparat receptor

(3) Distanţă de transmisie: Aprox. 30 m

Notă

 • Când sunt combinate un bliţ EL-1 şi un aparat pentru fotografiere legată, sunt denumite ca „unitate aparat transmiţător" şi „unitate aparat receptor".

Înainte de a realiza operaţiunile de mai jos, ataşaţi un bliţ Speedlite sau un transmitter pe toate aparatele care urmează să fie folosite cu fotografierea legată. Pentru detalii despre setarea celorlalte dispozitive, consultaţi manualul de instrucţiuni ale dispozitivelor.

 1. Selectaţi Buton fotografiere wireless/legată cu joystick-ul.

 2. Setaţi la mod fotografiere normal.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi FOTOGRAFIE LEGATĂ (fără verificare), apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Afişajul se schimbă la FOTOGRAFIE LEGATĂ (verificată).
 3. Setaţi ca unitate transmiţător / unitate receptor.

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Transmisie wireless radioTRANSMIŢĂTOR sau Transmisie wireless radioRECEPTOR, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 4. Setaţi canalul de transmisie şi ID wireless radio.

 5. Setaţi funcţiile de fotografiere ale aparatului.

 6. Setaţi toate bliţurile Speedlite.

  • Setaţi toate bliţurile Speedlite pentru fotografiere legată la “unitate transmiţător” sau “unitate receptor”.
  • Dacă folosiţi transmittere, setaţi-le în acelaşi mod pentru fotografierea legată.
  • Dacă modificaţi setarea de la „unitate receptor" la „unitate transmiţător" la pasul 2, celelalte bliţuri Speedlite (sau transmiţători) setate ca „unităţi transmiţător" vor deveni automat „unităţi receptor".
 7. Instalaţi unitatea aparat receptor.

  • Setaţi toate aparatele receptor la aprox. 30 m de unitatea aparat transmiţător.
  • Verificaţi că luminile LINK ale unităţilor receptor sunt luminate cu verde.
 8. Realizaţi fotografia.

  • Verificaţi că lumina LINK al unităţii transmiţător este verde şi realizaţi fotografia.
  • Unităţile aparatele receptor sunt declanşate împreună cu unitatea aparat transmiţător.
  • Unităţile receptor pentru care a fost realizată fotografierea legată indică un DECLANŞARE pe panoul LCD.

Notă

 • Când doriţi să anulaţi fotografierea legată, setaţi bliţurile Speedlite unul câte unul pentru a modifica setarea la FOTOGRAFIE LEGATĂ (fără verificare) la pasul 1.
 • Puteţi folosi această funcţie ca telecomandă pentru fotografierea legată fără a ataşa un bliţ Speedlite unui aparat. Apăsaţi pe joystick vertical pe unitate transmiţător , apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta REL şi declanşaţi toate unităţile aparat receptor.
 • În timpul fotografierii legate, timpul până bliţul se opreşte automat este de 5 min. atât pentru aparatele transmiţător cât şi pentru cele receptor. Când intervalul fotografiei legate este 5 min. sau mai mult, setaţi “Oprirea automată” la “Oprit” atât pe unităţile transmiţător cât şi pe cele receptor (C.Fn-01-1).
 • Când aţi setat C.Fn-06-0 (), sunetul de avertizare se va auzi pe fiecare unitate bliţ complet încărcată (transmiţător / receptor).

Atenţie

 • Este recomandat să setaţi butonul pentru modul de focalizare al obiectivelor ataşate unităţilor aparat receptor la MF şi să fotografiaţi cu focalizare manuală. Dacă autofocalizarea nu este realizată, fotografierea legată nu este posibilă cu aparatul receptor corespunzător.
 • Există o scurtă întârziere între declanşarea aparatului receptor şi cea a aparatului transmiţător. Fotografierea perfect simultană nu este posibilă.
 • Când setaţi la C.Fn-03-1 (), bliţul poate fi declanşat în timpul fotografierii legate, dar dacă sunt declanşate mai multe bliţuri simultan în timpul fotografierii legate, este posibil să nu obţineţi expunerea dorită sau să obţineţi o expunere neuniformă.
 • Când setaţi [Declanşare bliţ] în [Comandă Speedlite extern] sau [Control bliţ] la [Dezactivare] () pe aparatul transmiţător, nu puteţi efectua fotografierea legată.
 • Când setaţi la C.Fn-03-0 (), dacă fotografierea legată nu este posibilă în timp ce vedeţi imaginea live view, setaţi [Foto VL fără zgom] sau [Foto VL silenţios] din meniul unităţii aparat transmiţător la [Dezac.]. Dacă [Mod 1] sau [Mod 2] este setat, este posibil ca aparatele receptor să nu declanşeze în funcţie de modelul aparatului folosit.
 • Distanţa de transmisie poate fi mai scurtă în funcţie de condiţii precum poziţionarea bliţului receptor, mediul înconjurător şi condiţiile meteo.
 • Funcţia de fotografiere legată este similară funcţiei de fotografiere legată oferită de WFT ale transmiţătoarelor de fişiere wireless. Oricum, fotografierea legată nu poate fi realizată în combinaţie cu dispozitivele WFT. Mai mult, timpul de întârziere diferă de la fotografierea legată realizată folosind WFT.

Atenţie

 • Fotografiere legată folosind funcţia Live View

 • Când setaţi la C.Fn-03-0 (), dacă următoarele aparate foto sunt combinate şi setate ca aparate transmiţător, fotografierea legată în modul Live View nu este posibilă.
 • Realizaţi fotografierea legată după ce treceţi de la modul Live View la fotografierea prin vizor sau setaţi bliţul Speedlite la P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D