Testare bliţ / bliţ de modelare dintr-o unitate receptor

În timpul fotografierii wireless cu transmisie radio, bliţul de test şi bliţul de modelare () pot fi realizate de bliţul EL-1 setat ca receptor.

 1. Apăsaţi pe joystick vertical.

 2. Declanşaţi bliţul.

  [Declanşare bliţ test]

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi TEST, apoi apăsaţi pe joystick vertical.

  [Bliţ de modelare] ()

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi MODEL, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Un semnal bliţ este transmis din bliţul receptor către transmiţător şi este declanşat un bliţ test sau bliţ de modelare cu tot sistemul wireless.

Atenţie

 • Bliţul de modelare nu este posibil dintr-o unitate receptor cu aparate lansate până în 2011 sau cu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D sau EOS 1200D.
 • Pentru precauţii referitoare la bliţul de modelare, consultaţi "Bliţ de modelare".
 • Când C.Fn-02-1 este setat pe unitatea transmiţător (), bliţul de modelare nu va fi declanşat chiar dacă selectaţi MODEL.

Notă

 • Când există două sau mai multe unităţi transmiţător (), semnalul bliţ este trimis unităţi principale.