Fotografiere wireless cu mai multe bliţuri cu raport bliţ setat

Această secţiune descrie fotografierea wireless cu mai multe bliţuri folosind bliţul manual. Puteţi seta puterea bliţului în paşi de 1/3 pentru fotografiere în intervalul de la putere maximă (1/1) până la 1/8192 pentru fiecare grup de declanşare. Setaţi toţi parametrii pe unitatea transmiţător.

 1. Selectaţi MOD cu joystick-ul.

 2. Setaţi modul bliţ la M.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi M, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Apăsaţi pe joystick vertical.

 4. Selectează un articol în (1).

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un articol şi apăsaţi pe joystick vertical.
 5. Setaţi grupurile de declanşare.

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta metoda bliţului dintre următoarele. Puteţi folosi fotografierea wireless cu mai multe bliţuri cu adăugarea grupurilor de declanşare A, B şi C.

   • Toate unităţile receptor au aceeaşi putere a bliţului:TOATE
   • Setarea raportului bliţului pentru grupurile de declanşare A şi B:A:B
   • Setarea raportului bliţului pentru grupurile de declanşare A, B şi C:A:B:C
 6. Selectaţi un grup de declanşare.

  • Dacă aţi selectat A:B sau A:B:C pa pasul 2, apăsaţi pe joystick vertical şi apoi apăsaţi pe joystick sus sau jos sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta grupul pentru care setaţi puterea bliţului.
 7. Reglaţi puterea bliţului.

  • Apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta puterea bliţului, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta puterea bliţurilor pentru toate grupurile.
 8. Realizaţi fotografia.

  • Fiecare grup declanşează la puterea setată.

Atenţie

 • Când setaţi sincronizare la viteză mare sau transmisie wireless optică, intervalul de setare va fi 1/1 - 1/128.
 • Când folosiţi ca receptor alt bliţ decât EL-1, dacă este setat un nivel de declanşare scăzut, este posibil ca nivelul de declanşare corect să nu fie afişat pe unitatea receptor.

Notă

 • Când este setat TOATE, setaţi A, B sau C ca grup de declanşare pentru unităţile receptor. Bliţul nu se va declanşa dacă este setat la D sau E.
 • Pentru a declanşa mai multe unităţi receptor cu aceeaşi putere, selectaţi TOATE la pasul 2.