Sterowanie lampą z poziomu ekranu menu aparatu

Korzystając z aparatów z serii EOS DIGITAL, wypuszczonych na rynek po roku 2007, ustawienia funkcji błysku lub funkcji indywidualnych można skonfigurować z poziomu ekranu menu aparatu.

Informacje na temat korzystania z aparatu można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

Nastawy lampy

 1. Wybierz opcję [Sterowanie zewn. Speedlite].

  • Wybierz opcję [Sterowanie zewn. Speedlite] lub [Sterowanie lampą].
 2. Wybierz opcję [Nastawy lampy].

  • Wybierz opcję [Nastawy lampy] lub [Nastawy lampy zewnętrznej].
  • Zostanie wyświetlony ekran ustawień.
 3. Ustaw funkcję.

  • Ekran ustawień i wyświetlane elementy różnią się w zależności od aparatu.
  • Wybierz pozycję i ustaw funkcję.

  Przykład 1

  Przykład 2

Ustawienia dostępne na ekranie nastawy lampy

 • Aparaty EOS DIGITAL wprowadzone na rynek w roku 2012 i latach późniejszych

  Na ekranie [Nastawy lampy] lub ekranie [Nastawy lampy zewnętrznej], możesz skonfigurować standardowe fotografowanie, radiową transmisję bezprzewodowego fotografowania lub ustawienia optycznej transmisji bezprzewodowego fotografowania.

  Mimo że aparaty EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D i EOS 1200D zostały wprowadzone na rynek po 2012 roku, dostępne do konfiguracji funkcje są w ich przypadku takie same jak te oferowane przez aparaty EOS DIGITAL wprowadzone do sprzedaży w latach 2007–2011.

 • Aparaty EOS DIGITAL wprowadzone na rynek od 2007 do 2011 roku

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Na ekranie [Nastawy lampy] lub ekranie [Nastawy lampy zewnętrznej], możesz skonfigurować standardowe fotografowanie lub ustawienia optycznej transmisji bezprzewodowego fotografowania. Aby skorzystać z funkcji "Bezprzewodowego fotografowania z wykorzystaniem transmisji radiowej", ustaw funkcje poprzez operowanie lampą błyskową.

Konfigurowalne funkcje są następujące. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od używanego aparatu, trybu błysku oraz ustawień funkcji komunikacji bezprzewodowej itd.

Funkcja
Lampa błyskowa Włącz / Wyłącz
Balans E-TTL Prior. atmosf. / Standard / Prior. błysku
Pomiar E-TTL II Szac. (Pr.tw.) / Szacunkowy / Uśredniony
Ciągłe st.lampą E-TTL-każde zdj. / E-TTL- 1. zdj.
Tryb Av - czas synchr.błysku
Tryb błysku Pomiar błysku E-TTL II (Automatyczny błysk) / Błysk ręczny / Błysk MULTI (stroboskopowy) / Aut.pomiar błysku z lampy zewn. / Ręcz.pom. błysku z lampy zewn. / Tryb priorytetu zdjęć seryjnych
Funkcje lampy bezprzewodowej Bezprzew.:Wyłącz / Transmisja radiowa / Transmisja optyczna
Zoom lampy (pokrycie błysku)
Tryb synchronizacji Synchronizacja z 1 zasłoną / Synchronizacja z 2 zasłoną / Synchronizacja Hi-speed
Korekta ekspozycji z lampą
Bracketing ekspozycji z lampą
 • Lampa błyskowa

  Aby umożliwić fotografowanie z lampą błyskową, wybierz opcję [Włącz]. Aby używać jedynie oświetlenia wspomagającego AF lampy błyskowej, wybierz opcję [Wyłącz].

 • Balans E-TTL

  Możesz ustawić wykończenie (styl) zdjęcia wykonanego przy użyciu lampy błyskowej według własnych preferencji. W zależności od ustawień, możesz zmienić stosunek mocy błysku pomiędzy światłem otoczenia, a błyskiem.

 • Pomiar E-TTL II

  Przy wybraniu ustawienia [Szac. (Pr.tw.)], błysk jest dopasowany do obiektu. Szybkość serii zdjęć w trybie szybkiej serii zdjęć może być mniejsza niż w przypadku wybrania opcji [Szacunkowy] lub [Uśredniony]. Ustawiając [Szacunkowy], sterowanie lampą odbywa się z priorytetem nadanym wyzwalaniu w trakcie serii zdjęć. Wybór opcji [Uśredniony] powoduje uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji lampy dla całej sceny. W przypadku niektórych scen może być wymagana korekta ekspozycji lampy błyskowej.

 • Ciągłe st.lampą

  Przy wybraniu ustawienia [E-TTL-każde zdj.], błysk jest dopasowany do każdego zdjęcia. Przy wybraniu ustawienia [E-TTL- 1. zdj.], błysk jest dopasowany do obiektu tylko raz przed serią zdjęć. Drugie i kolejne ujęcia będą również wykonane z natężeniem błysku pierwszego zdjęcia. Efektywne gdy chcesz nadać priorytet szybkości serii zdjęć bez zmiany kompozycji.

 • Tryb Av - czas synchr.błysku

  Można ustawić czas synchronizacji błysku dla fotografowania z lampą Speedlite w trybie z preselekcją przysłony Preselekcja przysłony.

 • Tryb błysku

  Możesz wybrać tryb błysku spośród [Pomiar błysku E-TTL II], [Błysk ręczny], [Błysk MULTI (stroboskopowy)], [Aut.pomiar błysku z lampy zewn.] oraz [Ręcz.pom. błysku z lampy zewn.] lub [Tryb priorytetu zdjęć seryjnych], aby dopasować tryb do wybranej fotografii z błyskiem.

 • Funkcje lampy bezprzewodowej

  Istnieje możliwość ustawienia opcji fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej lub optycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w „Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej” i „Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej”.

 • Zoom lampy (pokrycie błysku)

  Dla lampy Speedlite można ustawić odpowiednie pokrycie błysku. Po wybraniu opcji [Autom.] pokrycie błysku jest regulowane automatycznie, zgodnie z ogniskową obiektywu oraz wymiarami matrycy światłoczułej ().

 • Tryb synchronizacji

  Możesz wybrać czas/metodę wyzwalania błysku z [Synchronizacja z 1 zasłoną], [Synchronizacja z 2 zasłoną] lub [Synchronizacja Hi-speed]. Aby przejść do fotografowania z normalnym błyskiem, ustaw [Synchronizacja z 1 zasłoną].

 • Korekta ekspozycji z lampą

  Za pomocą podobnej procedury jak w przypadku korekty ekspozycji można dostosować ilość światła. Wartość korekty ekspozycji lampy może być określona w przedziale ±3 stopni, co 1/3 stopnia.

 • Bracketing ekspozycji z lampą

  Można wykonać trzy zdjęcia z automatyczną zmianą ilości światła. Można ją ustawić w przedziale ±3 stopni, co 1/3 stopnia.

 • Kasuj nastawy

  Wybierając [Kasuj nastawy lampy] lub [Kasuj nastawy], można odwrócić konfigurację błysku do ustawień domyślnych.

Przestroga

 • Jeżeli pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie, tak jak w przypadku zamocowania adaptera dyfuzora lub użycia dyfuzora, konfiguracja ustawienia [Zoom lampy] (pokrycie błysku) nie jest możliwa.

Uwaga

 • [Uruch. błysku lampy wbud.] i [Pomiar E-TTL II] wyświetlane są w kroku 2 lub kroku 3 w „Nastawy lampy” (Schematy i procedury wyświetlania różnią się w zależności od modelu aparatu).
 • Jeżeli ustawienie korekty ekspozycji lampy zostanie skonfigurowane z poziomu lampy, nie będzie można dokonać korekty ekspozycji z lampą za pomocą aparatu. Jeżeli oba ustawienia zostaną skonfigurowane jednocześnie, wartość ustawiona dla lampy jest nadrzędna.

Nastawy C.Fn w Speedlite

Ustawienia funkcji indywidualnych lampy błyskowej można skonfigurować z poziomu ekranu menu aparatu. Wyświetlane informacje różnią się zależnie od aparatu. Jeśli funkcje indywidualne od C.Fn-21 do 23 nie są wyświetlane, należy je ustawić za pomocą lampy Speedlite. W przypadku funkcji indywidualnych, patrz „Ustawienia, które można zmienić za pomocą Funkcji indywidualnych”.

 1. Wybierz opcję [Nastawy C.Fn w Speedlite].

  • Wybierz opcję [Nastawy C.Fn w Speedlite] lub [Nastawy C.Fn lampy zewn.].
 2. Ustaw funkcję indywidualną.

  • Wybierz numer funkcji indywidualnej (1), a następnie ustaw funkcję.
  • Aby wyczyścić wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, wybierz [Kasuj nastawy] w kroku 1 i zaznacz [Kasuj nastawy C.Fn Speedlite] lub [Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.].

Przestroga

 • Korzystając z aparatu z roku 2011 lub starszego bądź z EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D lub EOS 1200D, C.Fn-21 dla 23 ustawień nie są wyczyszczone nawet jeśli wybrano [Kasuj nastawy C.Fn Speedlite] lub [Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.]. Procedura opisana w sekcji „Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych/własnych” na stronie (), umożliwia skasowanie wszystkich ustawień funkcji indywidualnych (z wyjątkiem C.Fn-00).
 • Funkcji własnych (P.Fn) nie można skonfigurować ani usunąć naraz z poziomu ekranu menu aparatu. Należy je ustawić z poziomu lampy błyskowej.