Ustawianie funkcji indywidualnych i funkcji własnych

Poszczególne funkcje lampy można precyzyjnie wyregulować do preferowanego sposobu wykonywania zdjęć, korzystając z menu Funkcje indywidualne. Funkcje, które temu służą, są określane jako funkcje indywidualne i funkcje własne. Co więcej, funkcje indywidualne to funkcje dopasowane konkretnie do EL-1.

C.Fn: Funkcje indywidualne

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wyświetl ekran funkcji indywidualnych.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz C.Fn, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Zostanie wyświetlony ekran funkcji indywidualnych.
 3. Wybierz pozycję, którą chcesz ustawić.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element (liczbę), który chcesz ustawić.
 4. Zmień ustawienie.

  • Wciśnij dżojstik w pionie.
  • Przesuń dżojstik do góry lub do dołu lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wybraną konfigurację, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.

P.Fn: Funkcje własne

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wyświetl ekran funkcji własnych.

  • Wybierz P.Fn postępując według tej samej procedury co w kroku 2 funkcji indywidualnych, a następnie przesuwając dżojstik w pionie.
 3. Ustaw funkcję.

  • Ustaw funkcje własne w taki sam sposób, jak w kroku 3 i 4 dotyczących funkcji indywidualnych.

Lista funkcji indywidualnych

Lista funkcji własnych

Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych / osobistych

Wybierz Usuń C.Fn lub Usuń P.Fn na ekranie powyżej i wybierz OK, aby usunąć wszystkie funkcje indywidualne lub funkcje osobiste.

Przestroga

 • Nawet w przypadku skasowania wszystkich funkcji indywidualnych funkcja C.Fn-00 nie zostanie skasowana.

Uwaga

 • Można ustawić lub skasować wszystkie funkcje indywidualne lampy błyskowej Speedlite na ekranie menu aparatu ().