Automatyka błysku E-TTL II / E-TTL w zależności od trybu fotografowania

Wystarczy ustawić tryb fotografowania aparatu na Preselekcja czasu (priorytet migawki AE), Preselekcja przysłony (priorytet przysłony AE), Elastyczna AE (elastyczna AE) lub Ręczne nastawy ekspozycji (ręczna regulacja ekspozycji), a będziesz mógł używać automatyki błysku E-TTL II / E-TTL dla każdego trybu fotografowania.

Preselekcja czasu

Wybierz ten tryb, aby ręcznie ustawić czas naświetlania. Aparat automatycznie ustawi wartość przysłony zgodną z czasem naświetlania w celu uzyskania standardowej ekspozycji na podstawie dokonanych pomiarów.

  • Jeśli wartość przysłony miga oznacza to, że tło będzie niedoświetlone lub prześwietlone. Reguluj czas naświetlania do momentu, gdy wartość przysłony przestanie migać.
Preselekcja przysłony

Wybierz ten tryb, aby ręcznie ustawić przysłonę.

Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania zgodny zwartością przysłony celu uzyskania standardowej ekspozycji na podstawie dokonanych pomiarów.

  • Ponieważ długi czas naświetlania zawsze jest stosowany w przypadku niedoświetlonych scen, zaleca się korzystanie ze statywu.
  • Jeśli wartość czasu naświetlania miga, oznacza to, że tło będzie niedoświetlone lub prześwietlone. Wyreguluj wartość przysłony do momentu, gdy wartość czasu naświetlania przestanie migać.
Elastyczna AE

Ustawić można dowolny czas naświetlania i wartość przysłony.

  • Jeśli wartość przysłony miga w ustawieniu z dowolnym czasem naświetlania, zmień czas naświetlania, aby wartość przysłony zaświeciła się.
  • Jeśli wartość przysłony błyska przy ustawieniu wartości przysłony, zmień wartość przysłony, aby czas naświetlania zaświecił się.
Ręczne nastawy ekspozycji

Wybierz ten tryb, aby ręcznie ustawić zarówno czas naświetlania, jak i wartość przysłony.

Standardowa ekspozycja głównego obiektu uzyskiwana jest za pomocą błysku lampy. W przypadku tła, standardowa ekspozycja uzyskiwana jest poprzez ustawioną kombinację czasu naświetlania i wartość przysłony.

W przypadku korzystania z trybów fotografowania AE z preselekcją głębi lub Automatyczna głębia ostrości rezultat będzie taki sam, jak w przypadku trybu Programowa AE (Programowa AE).

Czas synchronizacji błysku i wartość przysłony w zależności od trybu fotografowania

Czas naświetlania Wartość przysłony
Programowa AE Ustawienie automatyczne (od 1/X sek. do 1/60 sek.)*1 Ustawienie automatyczne
Preselekcja czasu Ustawienie ręcznie (1/X sek. – 30 sek.) Ustawienie automatyczne
Preselekcja przysłony Ustawienie automatyczne (od 1/X sek. do 1/60 sek.)*1 Ręczne ustawienie
Elastyczna AE Ustawienie ręczne / ustawienie automatyczne (1/X sek. -) Ustawienie automatyczne / ustawienie ręczne
Ręczne nastawy ekspozycji Ustawienie ręczne (1/X sek. – 30 sek., tryb Bulb) Ręczne ustawienie

1/X sekundy to maksymalny czas naświetlania synchronizacji błysku każdego aparatu.

1: Zgodnie z ustawieniem w aparatach obsługujących powolną synchronizację migawki

Automatyczna obsługa rozsyłu światła do wymiarów matrycy światłoczułej

Aparaty fotograficzne EOS DIGITAL są dostępne z matrycami światłoczułymi w trzech rozmiarach, a efektywny kąt widzenia zamocowanego obiektywu różni się w zależności od wielkości obrazu. Lampa Speedlite automatycznie rozpoznaje wymiary matrycy światłoczułej aparatu EOS DIGITAL i automatycznie ustawia pokrycie błysku dopasowane do efektywnego kąta widzenia obiektywu o ogniskowej w zakresie 24 - 200 mm.

Przekazywanie informacji o temperaturze barwowej

Funkcja ta optymalizuje balans bieli podczas fotografowania z lampą błyskową poprzez przekazywanie informacji o temperaturze barwowej do aparatu EOS DIGITAL po wyzwoleniu błysku. Jeżeli balans bieli aparatu ustawiony jest na Automatyczny balans bieli Automatycznie (priorytet bieli) Flash, to ta funkcja jest włączana automatycznie. Informacje na temat obsługi tej funkcji przez aparat można znaleźć w rozdziale z danymi technicznymi instrukcji obsługi aparatu.

Oświetlenie wspomagające AF

Jeśli podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera trudno jest automatycznie ustawić ostrość na obiekcie z powodu słabego świata lub niskiego kontrastu, wbudowane w lampę błyskową podczerwone oświetlenie wspomagające AF wywołuje błysk automatycznie, ułatwiając automatyczne ustawienie ostrości.

Oświetlenie wspomagające AF obsługuje długość ogniskowej obiektywu równą co najmniej 28 mm, a jej efektywny zasięg (przy ogniskowej wynoszącej 28 mm) to ok. 0,6 – 10 m pośrodku wizjera i ok. 0,6 – 5 m na brzegu kadru (punkty AF są inne niż w przypadku środkowego punktu AF).

Przestroga

  • W przypadku używania punktu AF przy krawędzi, obiektywu szerokokątnego lub teleobiektywu uzyskanie ostrości może być trudne przy oświetleniu wspomagającym AF zewnętrznej lampy Speedlite EOS. W takim przypadku należy skorzystać ze środkowego punktu AF lub punktu AF położonego w pobliżu środka.

Uwaga

  • Podczas fotografowania Live View oświetlenie wspomagające AF jest generowane, nawet jeśli jako metodę AF wybrano ustawienie [Tryb szybki].
  • Generowanie oświetlenia wspomagającego AF można wyłączyć (C.Fn-08).
  • Oświetlenie wspomagające AF może być emitowane przy użyciu metody serii krótkich błysków lampy (P.Fn-01).