Pierwsze kroki i czynności podstawowe

W tym rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane przed rozpoczęciem fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz podstawową obsługę lampy błyskowej.

Przestroga

  • Przestrogi dotyczące serii błysków

  • Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, należy ustawić liczbę użytych serii pełnych błysków na maksymalnie 55 razy. Po serii błysków o pełnej mocy dla podanej powyżej liczby, odłóż sprzęt na co najmniej 10 minut. Gdy wentylator jest zatrzymany, liczba serii pełnych błysków spada.
  • W przypadku wykonania wyżej wymienionej liczby zdjęć w serii z błyskiem przy pełnej mocy, a następnie wyzwalania lampy w krótkich odstępach czasu, może zostać aktywowana funkcja zabezpieczająca ograniczająca wyzwalanie błysku. Kiedy poziom ograniczeń wyzwalania błysku został ustawiony na 1, interwał wyzwalania błysku zostaje ustawiony automatycznie na 8 sekund. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 50 minut.
  • Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Ograniczenie wyzwalania błysku w związku ze wzrostem temperatury.