Ładowanie akumulatora

 1. Usuń dołączoną pokrywę ochronną.

 2. Prawidłowo podłącz akumulator do ładowarki.

 3. Naładuj akumulator.

  W przypadku modelu LC-E6E

  • Podłącz przewód zasilający do ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda elektrycznego.
  • Ładowanie rozpoczyna się automatycznie, a kontrolka ładowania miga w kolorze pomarańczowym.
Poziom naładowania Kontrolka ładowania
Kolor Wyświetlanie
0-49% Pomarańczowy Miga z częstotliwością raz na sekundę
50-74% Miga z częstotliwością dwa razy na sekundę
75% lub więcej Miga z częstotliwością trzy razy na sekundę
W pełni naładowany Zielony Świeci
 • Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora w temperaturze pokojowej (23 °C) zajmuje około 2 godz. i 10 min. Czas potrzebny do naładowania zmienia się zależnie od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.

 • Ze względów bezpieczeństwa ponowne ładowanie w niższych temperaturach (5 - 10 °C) trwa dłużej (do około 4 godzin).
 • Akumulator nie jest naładowany w momencie zakupu.

  Przed użyciem należy go naładować.

 • Ładowanie powinno odbyć się w dniu użytkowania lub dzień wcześniej.

  Nawet jeśli akumulator jest naładowany i schowany, jego pojemność stopniowo spada ze względu na naturalne rozładowanie.

 • Po zakończeniu ładowania, wyjmij akumulator i odłącz wtyczkę z gniazda.
 • Możesz poznać kiedy akumulator jest w pełni naładowany lub rozładowany po kierunku mocowania pokrywy ochronnej.

  Dołączona pokrywa ochronna może zmienić swój kolor gdy widziana jest przez okno Okno pokrywy ochronnej pokrywy ochronnej w zależności od kierunku mocowania. Możesz ocenić stan akumulatora sprawdzając naładowane i użyte kolory.

 • Wyjmij baterię jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej.

  Jeśli akumulator pozostanie w lampie błyskowej przez dłuższy czas, będzie z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora. Załóż pokrywę ochronną akumulatora i schowaj go. Co więcej, wydajność może się zmniejszyć jeśli jednostka przechowywana jest z w pełni naładowanym akumulatorem.

 • Ładowarki można użyć także zagranicą.

  Ładowarka jest kompatybilna z poziomem napięcia od 100V do 240V 50/60 Hz. Używaj dostępnego w sprzedaży adaptera wtyczki zasilania, odpowiedniego dla typów gniazdek w Twoim kraju lub regionie. Nie podłączaj ładowarki do elektronicznego transformatora podczas zagranicznych podróży, gdyż może to uszkodzić ładowarkę.

 • Jeśli nie możesz użyć jej natychmiast po tym, jak została naładowana do pełna, oznacza to, że bateria osiągnęła koniec swojej żywotności.

  Przed zakupem nowego, należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora.

Przestroga

 • Odłączając ładowarkę z gniazda elektrycznego nie dotykaj wtyczki ładowarki przez około 10 sekund.
 • Jeśli stan naładowania akumulatora wynosi 90% lub więcej, akumulator nie będzie ładowany.

Uwaga

 • Przechowywanie akumulatora

 • Należy przechowywać w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu.
 • Nawet jeśli akumulator zostanie od lampy Speedlite odłączony, bardzo niewielka ilość prądu może nadal pozostawać w baterii. Skutkuje to nadmiernym rozładowaniem gdy akumulator zostaje pozostawiony w takim stanie na długi czas, dlatego korzystanie z akumulatora może okazać się niemożliwe nawet po jego naładowaniu.
 • Przechowując akumulator przez długi czas, należy naładować go raz w roku do około 50% przed ponownym jego odłożeniem.