Włóż akumulator

Użyj akumulatora LP-EL jako źródło zasilania.

 1. Otwórz pokrywę.

  • Zsuwając dźwignię blokady, zsuń pokrywę na prawo, aby otworzyć pokrywę komory akumulatora.
 2. Włóż akumulator.

  • Postępuj zgodnie ze wskazaniem i włóż akumulator od strony styków akumulatora.
 3. Zamknij pokrywę.

  • Zamknij pokrywę komory akumulatora i przesuń ją w lewo.
  • Blokada pokrywy komory akumulatora sygnalizowana jest charakterystycznym kliknięciem.

Interwał wyzwalania błysku i liczba błysków

Tylko EL-1

Interwał wyzwalania błysku Liczba wyzwoleń błysków
Szybki błysk Błysk normalny
Od 0,1 do 0,8 sek. (w przybliżeniu) Od 0,1 do 0,9 sek. (w przybliżeniu) Od 335 do 2345 razy (w przybliżeniu)

Funkcja Szybki błysk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową przed całkowitym naładowaniem lampy błyskowej ().

PRZESTROGA

 • W przypadku ciągłego wyzwalania błysków nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora.

  Podczas wykonywania serii zdjęć z błyskiem lub błyskiem modelującym, w przypadku którego lampy błyskowe są wielokrotnie wyzwalane w krótkich odstępach czasu, nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora. Głowica lampy, akumulator i powierzchnia w pobliżu komory akumulatora nagrzewają się, co stwarza ryzyko doznania oparzeń.

 • Korzystając ze Speedlite nie dotykaj tej samej części przez dłuższy czas.

  Nawet jeśli temperatura urządzenia nie wydaje się zbyt wysoka, długotrwały kontakt z tą samą częścią ciała może spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie pęcherzy na skutek odmrożeń.

Uwaga

 • Jeżeli wyświetlony zostaje symbol Stan akumulatora 0 lub panel LCD wyłącza się podczas ładowania, należy naładować akumulator.