Sprawdzanie danych akumulatora

Można sprawdzić stan wykorzystywanego akumulatora.

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wyświetl ekran ustawień.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz o obrazie, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Wyświetl ekran [Battery info.].

  • Przesuń dżojstik w dół lub w górę lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Dane akumulatora, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • (1) Wyświetlany jest używany akumulator.
  • (2) Oprócz wyświetlania stanu naładowania baterii, poziom ten będzie wyświetlany co 1%.
  • (3) Wyświetlana jest liczba zdjęć wykonanych na używanym akumulatorze. Licznik jest zerowany podczas ładowania.
  • (4) Wyświetlony jest stan degradacji baterii.

   • Dane akumulatora 3: Brak degradacji
   • Dane akumulatora 2: Akumulator jest delikatnie zdegradowany
   • Dane akumulatora 1: Zalecana wymiana akumulatora

Przestroga

 • Zalecamy skorzystanie z oryginalnego akumulatora Canon LP-EL. Korzystanie z nieoryginalnych akumulatorów może skutkować awarią lub stwarzać ryzyko problemów z osiągnięciem pierwotnej wydajności lampy.

Uwaga

 • Gdy pojawia się komunikat [Cannot communicate with battery Use this battery?], postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie.