Priprema i osnovne funkcije

Ovo poglavlje opisuje pripreme i osnovne postupke pri uporabi fotoaparata.