Continuous AF / Kontinuirani autofokus

Ova funkcija obično nastavlja izoštravati objekte. Fotoaparat je spreman za izoštravanje čim pritisnete okidač dopola.

  1. Odaberite [Fotografiranje: Continuous AF / Fotografiranje: Kontinuirani AF].

  2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

Oprez

  • Imajte na umu da je dostupno manje snimaka kad je postavljeno na [Enable/Omogućeno], jer se objektiv neprekidno pokreće i troši se baterija.